TSG er en stor aktør på området, og har flere grusgrave i Nordsjælland. TSG står også som ansøger om evt. grusgravning på Smedevej.

Pavillonerne er – efter et halvt år - endnu ikke fjernet og ses tydeligt fra Parnasvej. Det er bekymrende, at en stor og erfaren virksomhed ser stort på de gældende love og regler. Men det er lige så bekymrende, hvis Sorø Kommunes iver efter at tækkes erhvervslivet, efterlader det indtryk at virksomheders selvtægt kan betale sig.

Niels Hilker
formand for DN Sorø

(læserbrev fremsendt til de lokale medier d. 24. juli 2019)

Betonelementer opstillet på Parnasvej 45