Høringssvar

Høringssvar fra DN Sorø om planlagt solcellepark ved Mørup

DN Sorø har afgivet høringssvar vedr. den planlagte solcellepark ved Fjenneslev, nord for motorvejen, se nedenfor.
Flere nyheder