Nyhed

Forskningsprojekt om strandtudsen i Sorø Kommune

DN Sorø har lagt et forslag til et forskningsprojekt om Strandtudsen i Sorø Kommune ud på en forskningsportal - Graduateland - som angiveligt 'bygger bro mellem talentfulde kandidater og virksomheder'

Projektet er navngivet "Undersøgelse af Sjællands eneste indlandslokalitet for den udrydningstruede strandtudse hos Danmarks Naturfredningsforening".

DN Sorøs arbejdsgruppe omkring den udrydningstruede strandtudse ønsker, at der fremskaffes mere viden om forekomsten af strandtudsen på dens eneste sjællandske indlandslokalitet i den nordlige del af Sorø kommune.

Vi kender reelt meget lidt til hvor strandtudsen forekommer i området, men kan konstatere, at den kan stortrives, selv i meget aktive råstofgrave og at strandtudsen med meget små tiltag kan få endnu bedre forhold. Da strandtudsen samtidig er meget mobil, er der næppe nogen tvivl om at den kan sprede sig til mange andre områder, blot forholdene er de rette.

Problemet er, at vi kender meget lidt til hvilke forhold der er de rette og hvad man derfor kan gøre for at forbedre forholdene. Især er DN Sorø interesseret i hvad der skal til for at sikre gode yngle-, fouragerings- og vinterforhold for strandtudsen i forbindelse med efterbehandling og efterlivet af færdiggravede råstofgrave.

Alt det og meget mere håber vi at en eller flere studerende vil kaste sig over at belyse, i samarbejde med DN Sorø og indvinderne i de nordlige del af Sorø Kommune.

DN Sorø har derfor oprettet et forslag til et forskningsprojekt og lagt det ud på en en forskningsportal - Graduateland - som angiveligt 'bygger bro mellem talentfulde kandidater og virksomheder'. 

Man kan læse om projektet her, og skulle man have lyst til at vide mere eller byde ind på opgaven, så er man meget velkommen til at kontakte DN Sorøs kontaktperson, Rie Kristiansen - post.rrhk@gmail.com

Læs gerne videre om DN Sorøs arbejdsgruppe omkring strandtudsen og om selve strandtudsen ved at trykke på knapperne nedenfor.

Flere nyheder