Nu skal Sorø være mindre grøn. Det er budskabet i en pressemeddelelse, som Sorø Kommune har udsendt om et lokalplanforslag den planlægger at fremlægge i juni, se pressemeddelelsen her. Baggrunden er, at virksomhederne i erhvervsområdet langs Motorvejen længe har ønsket at fjerne de grønne hegn ud mod Motorvejen, for bedre at kunne profilere sig med skilte, flag og anden form for tivolisering.

DN Sorø beklager denne udvikling og udsigten til, at Sorø Kommune endnu en gang skal være et levende hegn fattigere til fordel for kortsigtede erhvervsinteresser. Det er bekymrende, hvis naturpolitikken i Sorø skal tegnes af markedskræfternes laveste fællesnævner.

De levende hegn er vigtige, fordi de er levested for en variation af dyr og planter. De forbedrer muligheden for at søge skjul og finde føde, ligesom de kan indgå som grøn spredningskorridor, så bestandene ikke isoleres. De levende hegn er også med til at understøtte den grønne oplevelse af Sorø Kommune, som såvel borgere, tilflyttere som turister priser så højt.

Hertil kommer, at ingen undersøgelser viser, det rent faktisk har en effekt i virksomhedernes markedsføring, at de er synlige fra Motorvejen. Ønsket virker ikke gennemtænkt, da det jo ikke er detailbutikker, der skal være i erhvervsområdet, men højteknologisk og måske internationalt orienterede virksomheder. De lever ikke af impulskøb og er næppe afhængig af 5 sekunders eksponering ud mod Motorvejen.

Det er meget positivt, at Sorø Byråd har valgt at integrere FN´s ​Verdensmål i kommunens kort- og langsigtede planlægning. Det er imidlertid nødvendigt at tænke på tværs af søjlerne, hvilket blev illustreret af Connie Hedegaard på det spændende borgermøde forleden. 

​Sorø Kommunes planlægning ​skal derfor komme hele vejen rundt så naturinteresser, erhvervsinteresser samt sociale, kulturelle og økonomiske hensyn vægtes lige højt. Sorø Kommunes kommende plan for erhvervsområdet ved Motorvejen ​vægter ikke de forskellige hensyn lige højt.

​Niels Hilker

formand for DN Sorø​

(læserbrev sendt til de lokale medier d. 17. maj 2018)

Tryk på nedenstående knap for at læse hvad der skete, da DN Sorø d. 6/2-2013 klagede til Sorø Kommune over at der på adressen Varigvej 1 var foretaget omfattende rydning af det, af SK anlagte, beplantningsbælte ud mod Vestmotorvejen.