Pressemeddelelse om klimaarrangement den 29.01.2020 kl. 19.00 til 21.30, sendt til de lokale medier d. 14. januar 2020.

"Klimaet" sker også i Sorø

Mange steder på kloden mærker man klimaforandringerne, Ekstreme skovbrande, smeltende ismasser, oversvømmelser og vildere storme. I Danmark er vi endnu sluppet nådig, først en sommer med tørke, og nu et af de vådeste år nogensinde.

Mange er urolig og flere, end før vil gerne handle - om ikke andet, så for at være forsigtig i sådan en afgørende sag. Derfor har Sorø Ungdomsprojekt sidste år henvendt sig til Danmarks Naturfredningsforening i Sorø, for at finde ud af, om der ikke på den baggrund var basis for et samarbejde.

Det var der, og efter et indledende møde fandt grupperne ud af, at der skulle afholdes et fælles klimaarrangement på Værkerne i Sorø den 29.01.2020 kl. 19.00 til 21.30.

Det bliver et møde med vægt på handling, hvor gæster kan blive klogere på, hvad man som familie og enkeltperson kan gøre for at leve mere klimavenlig. Denne del står journalist Stig Lindén-Søndersø for, og han tager udgangspunkt i den klimarejse, han har taget sammen med sin familie over de sidste par år.

Derudover er vores egen kommune også i fokus. Hvad har den egentlig gjort, og hvad kunne vi tænke os, at de gjorde i fremtiden? Her er det Sorø Ungdomsprojekts Sigurd Hutnik Nielsen, som lægger op til en workshop omkring Sorø kommunes klimapolitik. Han tager afsæt i, hvad kommunen har gjort hidtil og hvad planerne er fremover. Til sidst skal vi sammen udforme en kommentar til Sorø kommune, med forsamlingens bud på, hvad en aktiv kommunal klimapolitik bør indeholde.

Kontaktpersoner vedrørende mødet er: 

*Caroline Kiel (42 30 10 25) fra Sorø Ungdomsprojekt
*Armin Vauk (29 25 92 36) fra Danmarks Naturfredningsforening i Sorø.
Se programmet for arrangementet her