Ved Flommen arrangerede DN Sorø, ved denne tid for to år siden, et velbesøgt fredningsevent. Anledningen var et landspolitisk forslag om, at Danmarks Naturfredningsforening kun skal kunne rejse et frednings forslag sammen med den berørte kommune.

Flommen er et engareal, der med sin placering umiddelbart øst for Sorø By, udgør et af de mest attraktive naturområder i Sorø Kommune. Havde DN ikke foreslået Flommen fredet midt i 70’erne ville den være blevet til en omfartsvej, som Sorø Kommune dengang havde et stærkt ønske om.

Ønsket om at belægge Flommen med asfalt er desværre ikke helt forsvundet. Det fremgår af Sorø Kommunes Masterplan for Sorø By, hvor muligheden – imod DNs høringssvar – fortsat rumler lidt. Flommens smukt buede forløb rundt om Sorø mod øst antyder måske baggrunden for byplanlæggernes rumleri. Men rumleriet ændrer ikke, at Flommen er fredet og fortsat skal være det.

For naturen har brug for mere plads, ikke mindre. Lad dette blive omdrejningspunktet for 2022.

Niels Hilker
formand for DN Sorø

(sendt som læserbrev til de lokale medier d. 29. december 2021)