Region Sjællands tilladelse kan i sit hele ses her, mens DN Sorøs klage i sit hele kan ses her.

DN Sorø klager over at regionen ikke har taget stilling til om den økologiske funktionalitet for populationen af Hasselmus ved Koldemosevej forringes, da den risikerer at blive isoleret og måske uddø, når den ikke kan komme i kontakt med kernegruppen vest for ved Horsebøg Skov. Projektområdet må i det hele taget siges at være en del af hasselmusens naturlige udbredelsesområde, og derfor omfattet af bilag IV beskyttelsen.

Som det ses på nedenstående foto, så er der ikke efterladt nogen form for spredningskorridor mellem Hasselmusens udbredelsesområde i Feldskoven og udbredelsesområderne ved Parnasvej.

Det potentielle graveområde ved Smedevej 54, 4180 Sorø