Danmarks Naturfredningsforening Sorø har med stor interesse fulgt Byrådets arbejde med udviklingen af en ny Vision og Planstrategi i form af Vision 2022.

Vi finder det meget positivt, at Byrådet har besluttet at lade FN’s verdensmål udgøre den overordnede ramme for det fremtidige politiske arbejde i Sorø Kommune.

FN’s verdensmål tager fat i 17 af verdens mest presserende udfordringer. udfordringer som i større eller mindre grad er tilstede i alle verdens lande.

Med verdensmålene er de 192 medlemslande nået til enighed om, hvilke udfordringer der skal løses.

I vores høringssvar har vi primært lagt vægt på de elementer af FN’s verdensmål, der ligger inden for Danmarks Naturfredningsforenings formål om at fremme naturen, tage vare på miljøet og sikre et ansvarligt forbrug og bæredygtig energiforsyning i relation til klimaet.

Desuden har vi lagt vægt på, hvordan naturen kan bruges af borgerne til rekreative og sundhedsmæssige formål.

Overordnet bemærker vi, at udkast til Vision 2022 i nogle henseender ikke er særlig konkret. Vi har forsøgt at være relativt konkrete, både i forhold til indhold, men også i forhold til hvordan og hvor tilføjelserne konkret kan fremgå af det endelige dokument.

Læs videre i DN Sorø høringssvar, som findes her

Danmarks Naturfredningsforening Sorø d. 20. september 2018