DN Sorø har med interesse læst Sorø Kommunes udkast til Kultur- og Fritidspolitik for 2017-2018 (udkastet kan ses her)

Udkastet er bl.a. båret af en vision om ”En nyskabende formidling af kommunens herligheder, der inspirerer borgere og turister til at gå på opdagelse i den lokale natur, kultur og historie”

Dette spiller meget godt sammen med Visions og Planstrategien, hvor et af målene i tema 3 lyder: ”Fremme adgangen til naturen via et veludbygget og vedligeholdt stinet, samt synliggørelse/formidling af stiruter.”

I Kultur- og Fritidspolitikkens tema 4 ”oplevelser i natur og kultur” findes dog ingen forslag til målsætning/handling, der med fokus på de potentialer, som naturen rummer, inspirerer til flere oplevelser i naturen eller fremmer adgangen til naturen.

DN Sorø vil overordnet derfor foreslå, at tema 4 tilføjes målsætninger/handlinger, der lever op til såvel VIP som Kultur og Fritidspolitikkens gode vision, og vi har i den forbindelse følgende 4 forslag:

  • Fastholde en naturvejleder til at formidle naturen over for kommunens borgerne, herunder især børn i et samspil med skolerne.

  • Udbygge aktiviteterne i Naturpark Åmosen i samarbejde med Holbæk og Kalundborg Kommuner

  • Etablere et samarbejde med Næstved Kommune om en ”Naturpark Tystrup-Bavelse”

  • Understøtte etablering af ”kløverstier” som supplement til de 10 ”spor i landskabet” stier, der allerede findes i kommunen.

DN Sorøs forslag til målsætninger er her angivet kortfattet for at leve op til systematikken, men kan udbygges og begrundes, såfremt der skulle vise sig behov.  

hilsen
Niels Hilker
formand for DN Sorø