Region Sjælland har udsendt en 'Redegørelse og Idéoplæg til Råstofplan 2020', som er i høring i perioden d. 14. januar - 11. marts 2019. Se linket her.

DN Sorø har udarbejdet et høringssvar, som kan ses her, hvori vi stadig har fokus på, at området vest for Parnasvej skal friholdes for indvindingsovervejelser, dvs. tages ud af Råstofplanen som interesseområde.

(sendt til de lokale medier d. 8. marts 2019)

DN Samrådet for Region Sjælland har sendt deres bidrag til Region Sjællands indledende høring vedr. Råstofplan 2020 (læs her) og efterfølgende udsendt en pressemeddelelse til sjællandske medier med ris og ros til Region Sjællands Råstofplan 2020 , læs her

(tilføjet 12. marts 2019)