Kommunal- og regionsrådsvalg 2021

Mandag den 16. november 2021 er der Kommunal- og regionsrådsvalg 2021 i Danmark.

DN Sorø vil igen denne gang udarbejde et notat om problemstillinger og overvejelser inden for natur-, miljø- og klimaområdet.

Notatet vil henvende sig til de opstillede partier og disses spidskandidater til kommunal- og regionalvalget i 2021.

Vil du være med til at formulere DN Sorøs notat til politikerne, så meld dig til arbejdsgruppen.

Tovholder for arbejdsgruppen er hos DN Sorøs formand -> niels.hilkers@gmail.com

Gruppen er åben for nye medlemmer.