Nyhed

Sammen gør vi Sorø Kommune vildere!

Sorø Kommune har tilsluttet sig kommunedysten om at blive Danmarks vildeste kommune. Det er en udfordring, som DN Sorø begejstret vil bakke op om og deltage i.

Dysten og dermed udfordringen går ud på at finde på de vildeste idéer til fordel for den vilde natur. En masse store og små biodiversitetsprojekter baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter til vild natur samt udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber.

Baggrunden for udfordringen er, at Danmarks natur har brug for mere plads. Sorø Kommune har en særlig udfordring viser en analyse af kommunernes naturkapital, der blev offentliggjort i begyndelsen af marts 2021. Opgørelsen er udarbejdet af Århus Universitet og placerer Sorø Kommune som nummer 41 ud af 98 kommuner. Den bygger på kortlagte og potentielle levesteder for truede arter, både dyr og planter, altså kvaliteten af naturen. Kommunens overraskende middelmådige placering hænger sammen med, at vi har meget landbrug og produktionsskov, hvor truede arter af dyr og planter ikke kan leve.

Sorø Kommunes deltagelse i kommunedysten er ikke en udfordring, som kommunen hverken kan eller skal løse alene. Vi bliver nødt til at inddrage og mobilisere os alle i lokalsamfundet, dvs. bl.a. kommunen som virksomhed, virksomheder, borgere,  landbruget og skovbruget. Hvis vi alle ændrer praksis, blot et lille stykke, får vi en god begyndelse og den vilde natur lidt mere plads.

Behøver vejkanter, rabatter, private haver og firmadomicilers plæner og planter ved indkørslen være helt så friserede, som de ofte er det i dag? Kan en lille bid af marken og en lille bid af skoven udgå af produktion og blive til vild natur?

Der er allerede initiativer i gang, eller på vej. Sorø Kommune har et ”vild med vilje” grøftekants projekt, DN Sorø har i løbet af foråret afholdt en række workshops om “Haver der gør en forskel” med fokus på natur og klimavenlige dyrkningsmetoder, og DN Sorø vil til efteråret indbyde til et offentlig inspirationsmøde om ”permakultur haver”

Endvidere er der på Facebook etableret en åben ”borger til borger” gruppe ” Sorø Danmarks vildeste kommune ” der har til formål at understøtte kommunedysten ved at udveksle ideer om, hvilke tiltag man kan gøre for at hjælpe naturen.

Grønt Forum i Sorø Kommune har repræsentanter fra både landbrug, skovbrug og grønne foreninger og bør derfor blive en central bidragyder i kommunedysten.

Niels Hilker
formand for DN Sorø

(sendt som læserbrev til de lokale medier d. 3. april 2021)

Flere nyheder