Nyhed

Vasket og opmalet

Natur- og fredningsgruppen i DN Sorø ved Vibeke Meister Beltoft og gode hjælpere har arbejdet på at få vasket og malet Sorø Kommunes kilometer- og milesten, et arbejde som nu næsten er færdigt.

Der findes en række milesten langs den gamle hovedvej A1 i Sorø kommune. Alle disse milepæle, som står med en afstand på 1/4 mil (ca. 1883 meter), står på deres oprindelige plads i højre side af vejen set fra København og er alle fredede som fortidsminder. Derudover findes der 4 kilometersten i Sorø kommune som står på deres oprindelige plads, 0-stenen på Torvet i Sorø, 70 km stenen ved Fjenneslev, 3 km stenen på Holbækvej tæt ved motorvejen samt 600 meter stenen (loppestenen) på Skælskørvej ved Sorø Sø. Kilometerstenene blev ikke fredet, da de i sin tid mistede deres betydning for trafikanterne, hvorfor der altså kun findes disse 4 tilbage på oprindelig plads, mens andre findes på museet, ved Regionshuset, som afgrænsningssten langs vejene og i private haver, ofte opsat som markante husnumre.

Natur- og fredningsgruppen i DN Sorø ved Vibeke Meister Beltoft og gode hjælpere har arbejdet på at få vasket og genopmalet Sorø Kommunes kilometer- og milesten, et arbejde som nu næsten er færdigt. 

Arbejdet har været omtalt i Sjællandske d. 7. august 2020, læs gerne den fine artikel her:
https://sn.dk/Soroe/Nu-er-Soroes-kilometersten-og-milesten-blevet-vasket-og-malet/artikel/1343974

Både kilometerstenene og de lidt ældre milesten er et minde om tiden før GPS-en og de hurtige transportmidler vi har i dag, og kan minde os om at ikke alt behøver at gå så hurtigt.

Skulle du have lyst til at se mere til de mange andre markeringssten, som findes i Sorø kommune, så tryk på knappen nedenfor.

Og skulle du have lyst til at deltage i en eller flere af DN Sorøs mange arbejdsgrupper, så tryk på knappen nedenfor, hvor du kan læse om arbejdsgrupperne, og hvor du evt. kan tage kontakt til tovholderen for at høre om du kan hjælpe med noget.

Flere nyheder