Debatindlæg

Mens vi venter på – Den Grønne Omstilling

Vi undersøger og vi venter, hvad der sker fra statslig siden. Det var budskabet fra Borgmesteren, da jeg på Sorø Byråds møde i juni på DN Sorøs vegne, stillede spørgsmål til hans ½ år gamle tilsagn om, at kommende sagsfremstillinger skal redegøre for forslagets påvirkning af kommunens CO2 udledning.

Men ikke alle venter. Samme aften vedtog Københavns Borgerrepræsentation, at der skal udarbejdes en model for, hvordan kommunen kan bruge ”Doughnut-modellen”, som overordnet styringsredskab.

Modellen er udarbejdet af en britisk økonom og beskriver en økonomi i to cirkler. Indadtil de grundlæggende niveauer for velfærd og udadtil klodens grænser for, hvad det økologiske system kan tåle i form af ressourceforbrug, miljøforurening og klimabelastning. Rummet mellem de to cirkler definerer et bæredygtigt og socialt retfærdigt råderum.

At København Kommune vil tage modellen til sig, er både opmuntrende og nyskabende. Et flot signal om, at vi skal holde os inden for naturens tålegrænse, og samtidig opfylde borgernes grundlæggende velfærdsbehov. En ”first mover” kommune i Danmark, som i denne sammenhæng bør være et forbillede for alle.

Tilbage til Sorø, hvor vi altså venter. - First mover, slow mover eller slet ikke ?

Niels Hilker
formand for DN Sorø

(Læserbrev sendt til de lokale medier d. 4. juli 2020)

Flere nyheder