Nyhed

Hvorfor hører vi så lidt ?

Det virker som en velbevaret hemmelighed, at der skal være valg til EU Parlamentet den 9. juni 2024. - Hvorfor får valget dog ikke den vægt, det fortjener, når det, der bliver besluttet i EU, har større og større indflydelse på vores dagligdag. Vi kender kun få af partiernes kandidater og ganske lidt til, hvad de og partiet har af politik på f.eks det ”grønne” område.

Der er behov for, at EU skruer op for den grønne omstilling med mere fokus på natur, miljø, forbrug og klima. Det er derfor af afgørende betydning, at de 15, der bliver stemt ind vil arbejde for f.eks. naturgenopretning, en grønnere EU landbrugsstøtte, færre sprøjtegifte på markerne og i havet og der handles på et klima i ubalance.

I Sorø Kommune har vi f.eks. nydt godt af EU´s habitatdirektivs bilag IV. Arterne i bilag IV er omfattet af streng beskyttelse og må ikke indfanges eller slås ihjel, ligesom der er forbud mod forstyrrelse eller ødelæggelse af deres yngle- og rasteområde.

I skovene vest for Sorø by har den beskyttede hasselmus et af sine få kerneområder i Danmark. Ligesom den beskyttede strandtudse opholder sig i grusgravene omkring Munke Bjergby. En af de ganske få indlandsforekomster af arten. Begge arter ville have sværere betingelser uden EU's skærm mod mere lemfældige lokale myndigheder.

Så husk at stemme på grønne kandidater til EU valget, og skulle du støde på en kandidat undervejs, så spørg gerne ind til pågældendes synspunkter på det grønne område.


Niels Hilker
formand for DN Sorø

(sendt som læserbrev til de lokale medier d. 5. maj 2024)

Flere nyheder