Høringssvar

Høringssvar vedr. forslag til kultur- og fritidspolitik

Hermed DN Sorøs høringssvar til kultur- og fritidspolitikken.
DN Sorø er mest optaget af naturen, og hvordan den kan bidrage til borgenes muligheder, udfoldelse og bevægelse i fritiden. For DN Sorø er naturoplevelser en del af et sundt liv og bidrager dels til at skabe et nært forhold til naturen, dels til at fremme forståelsen af, hvorfor det er nødvendigt at beskytte naturen som et fælles gode.
DN Sorø savner nogle konkrete initiativer på natur området og kommer i svaret med nogle forslag.
Flere nyheder