Høringssvar

DN Sorøs høringssvar til udkastet til lokalplan SK 72

Det er DN Sorøs grundlæggende opfattelse, at arealet øst for stationsparkeringen ikke skal bebygges, dels for at bevare indkigget til skovbrynet og dels for at have det som reserveareal, når antallet af pendlere som forventer stiger.

Sorø Kommunalbestyrelse har udarbejdet et forslag til boliger øst for Sorø Station, lokalplanforslag SK 72. Planen er til offentlig fremlæggelse i perioden 28.09.2022 – 23.11.2022, se planen her og de tilhørende visualiseringer her.

DN Sorø har d. 17. november fremsendt sit høringssvar til Sorø Kommune med kopi til de lokale medier.

DN Sorø høringssvar kan læses her.

Flere nyheder