Nyhed

DN Sorøs hjemmeside

DN Sorøs hjemmeside udvikler sig hele tiden, men indenfor fastlagte rammer. Læs nedenfor om hvad der kan forventes at komme over tid, og hvad du evt. selv kan bidrage med.

DN Sorøs hjemmeside

DN Sorø er en aktiv afdeling af Danmarks Naturfredningsforening og vi arbejder på mange fronter, hvoraf meget afspejles på hjemmesidens mange opslag (https://soroe.dn.dk/):

 • politisk - ikke partipolitisk, men i dialog med det politiske system og ved at gøre vores holdning til natur, miljø, klima og den grønne omstilling klar via medierne, i dagligdagen og på hjemmesiden.
 • praktisk - naturpleje, redekasser til hasselmus, flagermus, skovmår, passer stier, affaldsindsamling.
  På hjemmesiden kan man læse om vores aktive arbejdsgrupper og om deres arbejde.
 • som naturens advokat – gennemgår alle relevante myndighedsafgørelser om kommuneplaner, lokalplaner, dispensationer, tilladelser o.m.a. for at gøre vores, for at naturen, miljøet og klimaet bliver hørt. Vi har klageret i mange sager og bruger den, men det er dog kun sjældent, dvs. 1-4 gange om året på baggrund af ca. 400 årlige sager.
  På hjemmesiden kan du læse om nogle af de mere spektakulære sager, hvoraf nogle ikke er afgjort, på trods af at de har været aktuelle i over 15 år.
 • inspirerer – vi har en gruppe, som beskæftiger sig med den grønne omstilling og som pt. har gang i et projekt: Plasticfrit Sorø og som bl.a. arbejder med permakultur i praksis.
  Noget af arbejdet er beskrevet på hjemmesiden under fanen ’Miljø & Klima’
 • dialog – vi går gerne i dialog med entreprenante personer med gode idéer, så vi tidligt i forløbet kan påvirke en proces, f.eks. omkring solcelleparker, byggeri o.lign.
  Mange af disse sager kan findes på hjemmesiden under Nyheder
 • ture/arrangementer – vi inviterer gerne på ture og til arrangementer om natur, klima og miljø, herunder Naturens Dag/Naturens Uge. Kig under arrangementer, hvor der både står om kommende arrangementer i regi af afdelingen og naboafdelingerne og referater fra gennemførte arrangementer over årene.
 • landspolitik – vi engagerer os i det landspolitiske arbejde via DN centralt og mange af de emner som tages op, kan ses under Nyheder, hvor også tidligere nyhedsbreve fra afdelingen kan læses.
 • formidler om den lokale natur – vi er dybt engageret i den lokale natur og ønsker at formidle om den. Det sker på hjemmesiden under menupunktet – Naturen i Sorø, hvor vi skriver om den smukke og spændende natur som findes i Kommunen. Vi håber at kunne inspirere alle til en tur ud i vores flotte natur.
  Vi forsøger at beskrive natur (steder, fauna og flora), som er særlig og/eller sjælden for Sorø kommune. Beskrivelsen omfatter alt fra det små til det store, dvs. fra loppesten til de store fredninger omkring Tystrup-Bavelse Søerne.
  Har du selv noget, som du mener at kunne bidrage med, så kig nedenfor og henvend dig gerne.

Skulle du selv få lyst til at deltage aktivt i arbejdet eller høre nærmere, så kig på hjemmesiden under ’Bliv Frivillig’ eller tryk på knappen nedenfor:

Rolf Lehrmann
Et udsnit af de mange aktive i DN Sorø, som var samlet til det årlige, sociale arrangement for de frivillige i afdelingen.
Flere nyheder