Nyhed

Årsberetning for DN Sorøs aktiviteter siden sidste årsmøde i november 2018

Bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening Sorø , tovholderne og vores repræsentanter i diverse fora har udarbejdet en årsberetning for tiden siden sidste årsmøde i november 2018, se nedenfor.

Bestyrelsen, tovholderne og vores repræsentanter i diverse fora har udarbejdet en årsberetning for tiden siden sidste årsmøde i november 2018. Årsberetningen kan læses her.

Den skriftlige beretning danner grundlag for den mundtlige beretning, som vil blive gennemgået af formanden på årsmødet. Efter årsmødet vil præsentationen af den mundtlige beretning samt et referat fra årsmødet blive lagt på hjemmesiden.

DN Sorø har en lang række billeder fra de mange aktiviteter vi har været involveret i siden sidste årsmøde i november 2018. Disse kan ses her.

Billederne må benyttes til ikke-kommercielle formål, blot fotografen krediteres. Hvor fotograf ikke er nævnt er det Rolf Lehrmann, næstformand i DN Sorø.

Selve årsmødet i Danmarks Naturfredningsforening Sorø afholdes onsdag d. 6. november 2019 i Salen på Sorø Kultur- og Fritidscenter (Værkerne) fra kl. 19:00-22:00. Alle er velkomne, men kun medlemmer af DN og med bopæl i Sorø kan deltage i evt. afstemninger. Læs om arrangementet ved at trykke på knappen nedenfor.

Flere nyheder