Banevej/Skælskørvej

Banevej, nu Skælskørvej, indfaldsvejen til Sorø fra syd. Billedet er fra ca. 1910. Personerne er boghandler Alfred Clausen (1861-1944) og datteren Else Ingerslev (1902-1960). Til venstre anes Sorø Akademis hovedbygning. Bemærk den smukke allé
Banevej før udretning og etablering af cykelsti 1956, til højre ligger (skøjte)Flommen
Banevej efter udretning og anlæggelse af cykel- og gangsti, foto formentlig fra 1962
Banevej/Skælskørvej d. 3/3-2014. Allétræerne skal fældes, idet de er blevet risikotræer pga. forkert pleje og dermed følgende angreb af kulsvamp.
Flere års debat er endt med at alle træerne fældes og der plantes nye, store træer med samme afstand imellem og til kørebanen, betalt af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.
Resterne af alléen ved Banevej, som står på Stiftelsen Sorø Akademis grund og som får lov til at blive stående.
Skælskørvej/Banevej september 2017 efter plantning af nye, store allétræer
Træerne i Skælskørvej/Banevej alléen er klippet til som kommende allétræer

Fægangen

Fægangen 2014. En fredet allé af egetræer, som er fredet som fægang, dvs. at der mellem træerne skal findes en fodpose af danske træer og buske, som oprindeligt skulle sørge for at kreaturerne (fæ) holdt sig på vejen under flytning fra byen og til græsgangene på Flommen.
Den flotte og fredede allé Fægangen (2015)
Det flotte egetræ på Fægangen ved begyndelsen i Sorø By
Fægangens egetræer rækker langt ind over dyrskuepladsen i kampen om lyset

Krebshusalléen og Krebshusrundingen

Krebshuset på et billede fra 1790. Forrest ses rundingen og Krebshusalléen
Her ses hovedvejen mellem Roskilde og Korsør umiddelbart øst for Sorø. Til venstre i billedet ses rundingen og den unge Krebshusallé samt selve Krebshuset, en kgl. privilegeret og berømt kro. Søbjergaard er den underlige bygning til højre.
Træerne i den vestlige ende af Krebshusalléen hælder slemt til siden.
Det skyldes at den gamle kongevej er etableret på en dæmning gennem moseområdet.
Krebshusalléen er en af Sorøs 4 fredede alléer, og det er en stor fejl, at der er lagt ny asfalt på den korte strækning, hvor resterne af den gamle kongevej fortsat findes nedenunder.
Krebshusalléen - Krebshusrundingen (syd). Rundingen blev brugt som vendeplads for diligencer, idet transportørerne kun havde licens til at bringe varer mellem 2 rundinger. Sådanne rundinger har eksisteret på alle store transportruter.
Krebshusalléen set fra syd. Fra nord forstyrres billedet af opvækst af buske og træer mellem hovedvejen og den gamle kongevej.
På p-pladsen ved Krebshusrundingen er opsat en informationstavle om historien. Her er tavlen netop afsløret af formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Sorø Kommune, Jens Nygaard d. 8. juni 2017.

Reitzensteins Allé

Reitzensteins Allé. Fredet allé parallelt med Alléen som fører ind til Sorø bymidte