Store Åmose, som ligger længst mod nord i Sorø kommune, var tidligere en godt 2.200 ha stor indsø med unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabsmæssige værdier. Åmose Å, der gennemskærer området, er grænse mellem Sorø kommune i syd og Holbæk kommune i nord. I 2014 blev området certificeret som del af Naturpark Åmose efter Friluftsrådets mærkeordning (se mere på http://naturparkaamosen.dk/).