Fredningskendelsen kan ses her.

Ligesom for de andre alléer fortjener Reitzensteins allé at få opsat en informationstavle, som beretter om alléen historie. DN Sorø har påbegyndt arbejdet med at indsamle materiale til at skrive denne historie, alle bidrag, herunder gamle billeder af alléen modtages med tak, send gerne bidrag til soroe@dn.dk.

I 1996 blev fire af de sydligste træer fældet i forbindelse med at trafikforholdene blev forbedret.

Af fredningskendelsen fremgår det bl.a.:

”Alleen skal for fremtiden bestå af 2 rækker lindetræer med en afstand mellem rækkerne på ca. 9 m og mellem de enkelte tæer på ca. 9 m. Så længe allétræerne er friske, må de ikke fældes eller udsættes for en behandling, der kan føre til træernes forringelse og/eller ødelæggelse.

Alleens fremtidige pleje fastlægges af statens tilsynsførende med de private skove i Vestsjællands amts sydlige tilsynskreds.

Kommunens vedligeholdelsesarbejde aftales med den tilsynsførende ved et årligt eftersyn af alleen.

Ved fjernelse af udgåede eller syge træer skal evt. efterplantning  ske med samme træart med hejstere, dvs. ca. 3 m høje træer.” 

Tilsynet foretages som kendelsen foreskriver, se seneste tilsynsrapport fra 2017 her.

Sorø Kommune har i mange år undladt at foretage efterplantning, hvilket tilsynet har efterlyst hvert år. På et møde mellem DN Sorø og Janus Høhne fra Sorø Kommune d. 14. december 2017 fik DN Sorø dog oplyst, at der nu var fundet penge til udskiftningen, som vil ske som en del af driften og forventes gennemført en gang i 2019. Referatet fra mødet ses her.

Sammen med de øvrige 3 fredede alléer i Sorø Kommune, Krebshusalléen, Fægangen og Banevej/Skælskørvej, udgør alléerne et væsentligt natur- og kulturhistorisk element i fortællingen om Sorø.

Gammelt billede af Reitzensteins Allé, som hænger på Postgården i Sorø

Reitzensteins Allé som løber parallelt med Alléen i Sorø By

Reitzensteins Allé set fra nord, hvor man kan se tydelige huller i trærækken