DN Sorøs tovholder for arbejdsgruppen omkring Grøn Omstilling, Katja Bjørn Parlo indledte og introducerede Karoline Nolsø Aaen fra Permakulturhaven Myrrhis (webside: https://permakulturhaven.dk/).

Karoline Nolsø Aaen fra Permakulturhaven Myrrhis sammen med Katja Bjørn Parlo, aftenens arrangør

Karoline startede selv med 920 m2 ’ødelagt’, gold have på Djursland, som skulle ændres til en have, som skulle give dem mad. Haven er fortsat kun på de knap 1000 m2, men virksomheden, som det blev til, er siden udvidet med i alt 22 ha tilliggende.

Desværre kunne projektoren i salen ikke yde præsentationen fuld retfærdighed, men så var det jo godt at Karoline var tydelig i sine budskaber og i øvrigt meget inspirerende at lytte til.

Desværre er det ikke muligt at bringe præsentationerne her, men enkelte noter fik referenten dog taget undervejs, og resten må man læse sig til i Karolines bog: ”Permakulturhaven” (Myrrhis Forlag), som kunne erhverves på stedet for i alt kr. 240.-

Karoline opstillede 4 kriterier for hvilken have der gør en forskel:

 • Skal opfylde ejerens ønsker og behov
 • Skal huse en artsdiversitet af insekter, fugle og dyr
 • Skal understøtte dyrkning af spiselige planter
 • Skal opbygge jordens frugtbarhed og kulstofpulje


Karoline opstillede nogle kriterier for hvad der giver mest mening at dyrke i forskellige former for haver:

 • Lille have: Bladgrønt, bærbuske, krydderurter
 • Mellemstor have: Rodfrugter og kartofler, frugttræer
 • Lille jordbrug: Nødder, flere frugttræer, afgrøder til salg

Karoline kom med mange andre gode idéer og tanker – køb bogen og læs mere.

Udsnit af de mange deltagere til aftenens emne om Permakulturhaven og klimavenlig produktion af grøntsager

Omkring de 1-årige afgrøder, som løg, gulerødder, kartofler o.lign.  anbefalede Karoline, at der blev brugt havekompost som jorddække og at der blev sået direkte i dette, og at dækket løbede blev suppleret, altid med noget, som er godt komposteret, alt sammen for at holde ukrudtsfremspiringen i ave. Gangarealer mellem rækkerne kunne dækkes med flis, eller kløver kunne udplantes, så det er rart at gå på og således at insekterne har blomster at leve af. Hvidkløver blev anbefalet af hensyn til bl.a. de vilde bier. Desværre sætter hvidkløver udløbere, som skal holdes i ave.

Især anbefalede Karoline at man etablerede det hun kaldte Skovhaver, dvs. en lysåbne have med masser af gode planter og træer/buske, som er flerårige og vant til at trives sammen. Karoline gav en masse eksempler på disse og hendes fotos fra skovhaven før og efter spiring virkede meget overbevisende.

 • Træer, f.eks. Æble, pære, blomme, mirabel, tjørn, kirsebær, morbær, mandel, hassel, valnød,…
 • Urter, f.eks. Hosta (fremragende at skære af i april/starten af maj, tilberedes som asparges), skorzoner, flerårige løg, strandkål, Stolt Henriks gåsefod, syre, spinatsyre, …
 • Buske, eks. Solbær, stikkelsbær, ribs, stynet morbær, bambus…
 • Bunddække, f.eks. Jordbær, skovjordbær, mynte, … og svampe

Karoline var meget overbevisende i sin fremstilling og fremhævede de flerårige afgrøder frem for de 1-årige, som kun i meget få måneder af året henter kulstof ud af atmosfæren og binder meget lidt kulstof (CO2) i jorden. Karoline viste hvordan deres egen families forbrug fra haven svingede over året mellem flerårige og 1-årige. Fra maj til august dominerer de flerårige med en andel på over 80%.

Forsamlingen takkede for en rigtig god aften med en række gode pointer, hvorefter der blev tid til en kop kaffe brygget af DN Sorø aktive.

Efter pausen var der lagt op til en række gode gruppesnakke med udgangspunkt i David Holmgrens permakulturblomst, som både Karoline og Katja omtalte undervejs:

Spørgsmålet til grupperne lød:
Hvordan kan blomsten bruges som inspiration til at udvikle vores liv i en retning, hvor der er balance mellem forbrug, produktion og menneskeligt samvær?

Samtlige grupper kastede sig over opgaven, og der blev næsten ikke tid til at samle op efterfølgende, men alle synes at de fik en masse gode snakke ud af ’blomsten’, og at aftenen havde været rigtig god.

Herfra skal lyde en tak til alle deltagere, arrangører og hjælpere og ikke mindst til Sorø Kultur- og Fritidscenter som stiller de fremragende lokaler til rådighed for foreningerne.

Næstformand i DN Sorø, Rolf Lehrmann, Sorø d. 19. august 2021