Nattergaletur d. 30. maj 2021 på Flommen ved Sorø

Den årlige Nattergaletur på Flommen på Fuglenes Dag i 2021 blev besøgt af ikke færre end 35 deltagere, på trods af det meget tidlige starttidspunkt kl. 03:30.

Traditionen med den årlige nattergaletur stammer fra 1950-erne og er kun blevet aflyst 2 gange, en gang pga. styrtregn og en gang i 2020 pga. pandemien.

Her i 2021 var vejret med os, stille vejr, ingen skyer og en næsten fuld måne til at oplyse hele landskabet. Det betød dog desværre, at mange andre af morgenens sangere stod tidligt op, så det kvarter, som deltagerne ofte har, hvor nattergalen er den eneste som synger, blev aflyst, da både solsort og sangdrossel var godt i gang allerede fra starten.

Nattergalene på Flommen kom sent i år fra deres ophold sydpå, men den 15. maj dukkede de så ud af himlen og fandt Flommen ideel for opfostring af deres ungekuld. Om de 2 hanner har fundet en mage siden ankomsten er ikke til at sige, men begge hanner sang igennem i hver sin ende af Flommen (Skøjteflommen).

Undervejs til den ’bagerste’ nattergal nåede vi at lytte til en sangdrossel, som havde rigtig mange gentagelser i sit repertoire og kunne synge igennem. Den kunne dog slet ikke hamle op med nattergalen, som sad i en høj busk, måske kun 3 meter fra stien, og som slet ikke lod sig genere af de mange lyttere samt en enkelt guide, som forsøgte at få ørenlyd, så alle i den 35 deltagere lange slange kunne høre.

Nattergaletur på Fuglenes Dag d. 30. maj 2021 på Flommen ved Sorø. Der lyttes efter nattergal, det var ikke så svært, den sad måske 3 m væk og sang det bedste den har lært Rolf Lehrmann

Umiddelbart ved siden af nattergalen forsøgte en kærsanger at trænge igennem med sin afvekslende sang. Det lykkedes ikke rigtigt, og guiden opgav at få skilt sangen ud fra nattergalens. Som en del af lydbilledet på Flommen hørtes en ivrig natugle, en elskovssyg fasan, en vedholdende gøg og en morgenfrisk gærdesmutte, alt i alt en masse dejlig larm på en skøn morgen.

Videre mod Bagflommen blev vi decideret overrasket af en ’larmende’ gulbug. Gulbug er kendt for at kunne efterligne andre fugles sang, og det var så sandelig tilfældet med denne. At den så havde sat sig i krat ganske tæt på stien, var bare så fint.

Vi nåede frem til Runde Mose, som de mange ynglende grågæs allerede for længst havde forladt, så vi blev alene underholdt af en vedvarende løvsanger og en række sangdrosler. Guiden benyttede tiden til at fortælle om oprindelsen til søen, som var tørvegravning under krigen, hvor man via et tipvognsspor kunne fragte det våde og urene tørvesmuld til Bagflommen. På Bagflommen blev smuldet æltet sammen med vand og efterfølgende lagt til tørring og udstansning, før det blev sat i røjler til eftertørring, før den via en gengasdrevet bil blev fragtet til Sorø for brug i komfurerne.

Mosekonen brygger over Runde Mose Niels Hilker

Efter Runde Mose gik vi via resterne af det gamle tipvognsspor og forbi et af skovens flotteste bøgetræer til Bagflommen, hvor vi kunne varme os i den opgående sol til tonerne fra en ivrig tornsanger.

Vi beundrede de imponerende nåletræer i det tidligere arboret og de mange gamle træer langs Filosofgangen, før vi sluttede turen af under den kaukasiske vingevalnød i den gamle skovriderhave.

PÅ vej til bageren efter morgenbrød forsikrede alle hinanden om at man var klar til næste år, samme tid, samme sted.

Rolf Lehrmann, DN Sorø og DOF Vestsjælland, 30. maj 2021-

Det imponerende bøgetræ i Sorø Sønderskov i det tidlige morgenlys Rolf Lehrmann