Referat fra de vilde blomsters dag d. 14. juni 2015 med en spændende tur til de to afgræssede skovenge i Sorø Sønderskov, Bimosen og Elseengen.

Arrangementet var et fælles nordisk arrangement i samarbejde mellem DN Sorø og Dansk Botanisk Forening.

Turleder var Jan Woollhead som ledte de i alt 27 deltagere rundt i Sorø Sønderskov og over både Bimosen og Elseengen, 2 særdeles interessante skovmoser, hvoraf Bimosen bliver plejet af det lokale kogræsserlaug med hjælp fra en række Galloway kreaturer, til stor gavn for biodiversiteten på stedet med bl.a. en række gøgeurter og skovliljer.

Elseengen var ikke afgræsset, men i følge Sorø Kommune vil der komme 4-5 Galloway kreaturer derud i løbet af juni måned og planen er et ekstensivt græsningstryk i år efter et intensivt sidste år.

Turen var meget vellykket med stor spørgelyst hos de mange deltagere og stor beundring over de flotte enge med meget spændende planter og med overflyvende glenter (Rød Glente) og både Musvåge og Hvepsevåge, mens engenes karakterfugl Tornsangeren sang sin korte sang.

Lidt billeder fra turen:

Rolf Lehrmann
Jan Woollhead varmer deltagerne op til turen i Sorø Sønderskov
Rolf Lehrmann
Jan viser rundt i skoven - Knoldet Brunrod fremvises
Rolf Lehrmann
Vand-Klaseskærm, absolut ikke almindelig
Rolf Lehrmann
Ud over Bimosen
Rolf Lehrmann
Køerne på Bimosen
Rolf Lehrmann
Kødfarvet gøgeurt i Bimosen
Rolf Lehrmann
Der kigges nedad
Rolf Lehrmann
Almindelig mælkeurt (som absolut ikke er almindelig)
Rolf Lehrmann
Jan forklarer
Kødfarvet gøgeurt
Rolf Lehrmann
Frokost i det grønne
Rolf Lehrmann
Frokost i det grønne
Rolf Lehrmann
Skov-Gøgelilje
Rolf Lehrmann
Forglemmigej