Søndag den 17. maj 2015 kl. 13.30 mødtes i alt 40 personer på P-pladsen ved Grydebjerg Skov, hvor Niels Hilker, DN Sorøs formand, gav en kort velkomst og sendte deltagerne ud på en tur ad den afmærkede rute.

Undervejs gjorde vi holdt ved de 11 lokaliteter, der er beskrevet i folderen om Grydebjerg Skov og undervejs orienterede de to DN medlemmer Rolf Lehrmann og Mogens Hall om de fugle og fuglestemmer og den interessante geologi, der dukkede op undervejs.

Vi var blevet bedt om at klæde os på efter vejrliget og det viste sig meget fornuftigt, idet vi undervejs fik mange slags vejr at føle, lige fra bål himmel, varme og sol til kraftig regn og endda voldsomt haglvejr. Men alle tog det med godt humør, og ingen faldt fra undervejs.

Ved afslutningen bød DN Sorø på lokalproduceret økologisk æblemost, som vi skålede i som en tak for initiativet med etablering og vedligeholdelse af de i alt 11 spor, som er etableret indenfor Sorø Kommune i samarbejde med de respektive lodsejere.

Sporet i Grydebjerg er et af de såkaldte ”spor i landskabet”. Det vil sige vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er umiddelbart tilgængelig for offentligheden.

”Spor i landskabet” har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord. Et spor kan gå igennem marker, skove, enge og mange andre naturtyper. Ordet ”Landskab” skal således forstås i bred forstand.

Spor i Landskabet et landsdækkende samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund.

Lidt billeder fra dagen:

Rolf Lehrmann
De mange deltagere samledes på P-pladsen
Rolf Lehrmann
Mogens Hall Jensen på toppen af Grydebjerg fortæller om den spændende geologi i området
Rolf Lehrmann
Deltagerne søgte ly under de store træer mens haglvejret rasede