Hvad er en BioBlitz
”Bioblitz Sorø handler både om at undersøge biodiversiteten, om at formidle naturen, om borgerinddragelse og samarbejde på tværs af skoler, Sorø Kommune, lokale foreninger, Naturstyrelsen, naturvejledere og andre fagfolk”, fortæller Kirsten Blicher Friis, naturvejleder på Kongskilde Friluftsgård. BioBlitz er en fælles jagt på arter i kapløb med tiden. Hvor mange arter – planter og dyr – kan man finde i løbet af en enkelt dag på et udvalgt sted? Vi registrerer løbende de arter, vi finder, og laver lister så alle kan følge med i, hvor mange forskellige dyr og planter, der er fundet. ”Vi vil gerne give deltagerne en oplevelse af, at deres bidrag også tæller, og vi kan kun lave BioBlitzen, hvis mange vil være med.”

Citizen Science – borgerne bidrager
”Vi inviterer borgerne til at deltage i BioBlitzen ved Kongskilde, for alle kan bidrage til, at vi får et overblik over naturens tilstand i Sorø.” fortæller Kirsten Blicher Friis, naturvejleder på Kongskilde Friluftsgård. ”Skolebørn går med ud i naturen og samler planter, finder smådyr og fanger fisk i søen, fagfolk hjælper med artsbestemmelserne og så registrerer, vi hvor mange forskellige dyr, planter og svampe, vi finder på dagen. På den måde bidrager børnene til et vigtigt stykke kortlægningsarbejde.”, fortæller Kirsten Blicher Friis videre. Eftermiddag og aftenen er alle velkomne til at være med , der er ture i området med botanikere, fuglefolk og svampekendere, og fagfolk til at hjælpe med at registrere de dyr og planter, som deltagerne finder.

Afviklingen
DN Sorø og DNs sekretariat var meget aktive i planlægningen og afviklingen af Bioblitzen, både i den første del, hvor 250 elever fra 2 af Sorø Kommunes skoler deltog og i eftermiddagens bioblitz, hvor DNs aktive både var turledere og deltog som hjælpere ved Naturens Ambulance som DNs sekretariat havde sendt til Friluftsgården tilligemed 2 studentermedarbejdere.

Lidt billeder fra Bioblitzen:(fotograf: Rolf Lehrmann)

Rolf Lehrmann
Flaget var hejst i dagens anledning
Rolf Lehrmann
Elever klar til at bioblitze
Rolf Lehrmann
8a fra Sorø Borgerskole på fugletur
Rolf Lehrmann
En Bjørnespinderlarve studeres indgående
Rolf Lehrmann
DNs medarbejdere ved Naturens Ambulance
Nogle af DN Sorøs aktive ved Bioblitzen.
Bagerst fra venstre: Rolf Lehrmann, Niels Hilker, Henning Bussenius-Larsen, Leif Møller.
Forrest: Bent Jyderup
Rolf Lehrmann
Nogle få af de opsatte manillamærker, som hver repræsenterer en set/indsamlet art
Rolf Lehrmann
Fra aftenfugleturen, de mange, mange overnattende Stormmåger studeres
Rolf Lehrmann
Den ekstremt sjældne og rødlistede Brun Fladaks blev fundet under Bioblitzen
Et stemningsbillede fra Flagermuseturen, hvor mange forskellige flagermus blev 'hørt