Det er svært at sige nøjagtig hvor mange, som deltog. Der var registreret 120 personer. Men derudover deltog, der byer og foreninger, hvor kun én var tilmeldt, men hvor det reelle antal deltagere var langt, langt højere. DN Sorø vil gerne sige tak til alle de mange over hele kommunen, der bidrog til naturens forskønnelse. Det endelige deltager antal og den endelige indsamlede mængde offentliggøres senere.

Indsamlingen foregik med sol, blå himmel og godt humør. Den foreløbige meldingen var, at der nogle steder var måske en anelse mindre affald end tidligere. Det er en glædelig udvikling. Affaldsindsamlingen arrangeres for netop at sætte fokus på henkastet affald og det nære personlige ansvar for at det ikke sker.

På sigt arbejder DN for at reducere forbruget og for at vores affald i højere grad bliver genanvendt, så vi værner om jordens knappe ressourcer. Affald skal være det der er tilbage når fantasien holder op.

Evaluering:


Flere steder i Sorø Kommune var frivillige borgere, foreninger og institutioner i gang med at rydde op efter andre, der ikke tænker på miljøet, men bare smider deres affald, hvor de står. Desværre manglede vi indsamlere i Dianalund området.

Sorø Kommune v. Pia Senniksen og Torben Røntorp fra DN Sorø hentede mandag det indsamlede og sorterede affald på de aftalte opsamlingssteder. Tendensen var, at der de fleste steder var mindre affald end i 2014. Et godt tegn. Ca. 2,5 tons.

I det følgende citeres fra Torbens tilbagemelding:
Vi fik fyldt bilen (en mindre lastvogn på 7,5 t) op 3 gange - og var altså også på genbrugsstationen 3 gange med fuldt læs. Det tog ca. 5½ time. Pia Senniksen, som jeg kørte med, havde fået en anden til at tage den nordlige del af kommunen (Munke Bjergby, Stenlille, Stenmagle og Nyrup), så jeg har ikke overblik over, hvor meget der blev opsamlet dér.

Hvor meget affald det vægtmæssigt drejer sig om, er ikke nemt at gøre op. Jeg talte ikke sækkene, og der var også stor forskel på, hvor meget de var fyldt op. Der var også ret meget ‘løst affald’ mange steder.

Ifølge Pia Senniksen, som også kørte turen sidste år sammen med Kurt Munkholm, var der en tendens til, at der i år var mindre affald nogle af ‘de store steder’: Næstvedvej 60 A, P-pladsen ved Fjenneslevmaglevej og måske også ved Banevej. Til gengæld var der rigtig meget på P-pladsen ved Søskoven (hvor vi næsten fik et fuldt læs) og ved Slaglille-Bjernede Forsamlingshus. Et rimeligt bud er at der alt i alt blev samlet lidt mindre ind end sidste år (måske omkring 3/4-del ?).
Vi kan jo håbe på, at det er fordi folk er blevet mindre tilbøjelige til at smide affald i naturen, men ifølge Pia Senniksen kan det lige så godt skyldes, at kommunens vejvæsen pga. den milde vinter har haft bedre tid til selv at opsamle affald i vinterens løb, fordi de ikke har skullet bruge så meget tid på saltning og snerydning og den slags.

DN Sorø takker for hjælpen med indsamlingen og ser frem til et samarbejde i 2016.
Venlig hilsen på vegne af DN´s affaldsgruppe
Eva Nielsen

Affaldsindsamling i regi af DN - borgmesteren er med
Formanden for DN Sorø, Niels Hilker, sammen med borgmester Gert Jørgensen var begge klar til at give en hånd med ved affaldsindsamlingen
Lidt af det indsamlede affald