I alt 41 deltagere var mødt frem til årsmødet, et meget flot fremmøde.

Better Energy A/S indledte på fornemste vis årsmødet med at fortælle om firmaet og deres tilgang til udvikling af Vedvarende Energi-projekter. I referatet fra mødet har referenten forsøgt at beskrive kort om deres visioner samt referere fra mange af de gode spørgsmål, som blev stillet af deltagerne og de svar, som oplægsholderne fra Better Energy gav på disse.

Referatet fra årsmødet kan læses her.

Efter indledningen fra Better Energy indledtes selve årsmødet. 

I forbindelse med dette fremlagde formanden, Niels Hilker, bestyrelsens mundtlige beretning, som er et udpluk af hvad er er sket i den aktive afdeling i løbet af 2023.

Præsentationen kan ses her.

Selve den skriftlige årsberetning kan læses her.

I forbindelse med årsmødet blev der afholdt valg til DN Sorøs bestyrelse:

Alle kandidater og suppleanter blev valgt med applaus og ingen nye meldte sig.
Valgt til bestyrelsen for en periode på 3 år blev:

  • Jan Woollhead (genvalg)
  • Jan E. Pedersen (genvalg)
  • Jeppe Jørgensen (genvalg)
  • Søren Mogensen (nyvalg)

Valgt som suppleanter for 1 år ad gangen blev:

  • Kirstine Dahl, valgt som 1. suppleant
  • Signe Friis Jørgensen valgt som 2. suppleant
  • Michael Torp valgt som 3. suppleant

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand, dirigenter og chef-opvaskere.

Årsmødet sluttede med at takke alle deltagerne, alle DN-medlemmer, alle aktive og dirigenten for et fint årsmøde.