Årsmøde i DN Sorø d. 9. november 2022

I alt 32 deltagere var mødt frem til årsmødet, både til oplæg og selve årsmødet, et flot fremmøde.

Årsmødet blev indledt med at formanden, Niels Hilker, introducerede aftenens oplægsholder, Lena Bau.
Lena er fredningsmedarbejder i DNs sekretariat og aktiv i bestyrelsen i DN Sorø.
Lena fortalte om fredninger, specielt med fokus på Sorø Kommunes fredninger.

Lena Baus oplæg kan ses her

Efter oplægget bød formanden for DN Sorø, Niels Hilker, velkommen til selve årsmødet med den faste dagsorden for DN-afdelingerne, bl.a. med den mundtlige beretning, som gennemgik nogle af punkterne fra den skriftlige årsberetning efterfulgt af en god debat.

Referatet fra årsmødet kan i sin helhed læses her inkl. link til billeder fra året der er gået og til den skriftlige årsberetning, som er på i alt 20 sider - det er en aktiv DN-afdeling, som findes i Sorø kommune.

DN Sorøs nyvalgte og konstituerede bestyrelse inkl. suppleanter efter bestyrelsesmødet d. 15. november 2022.
Bagerst fra venstre: Rie Kristensen, Signe Friis Jørgensen, Niels Hilker (formand), Kirsten Skovgaard Mathorne (suppleant), Jeppe Jørgensen, Tine Buch (suppleant), Armin Vauk, Jan Woollhead, Niels Levinsen, Rolf Lehrmann (næstformand).
Forrest fra venstre: Jan E. Pedersen, Jens Jørgen Hansen.
Følgende kunne desværre ikke deltage i det konstituerende møde: Lena Bau, Ragnhild Lindsø, Kirstine Dahl (suppleant)