DN Sorøs beretning for 2020 kan læses her

DN Sorøs mundtlige beretning som formanden fremlagde på bestyrelsesmødet kan ses her

Referatet af årsmødet, afholdt d.  9. februar 2021 kan læses her

På årsmødet blev de  nye bestyrelses valgt:

Den valgte bestyrelse d. 9. februar 2021, inkl. suppleanter, til DN Sorøs bestyrelse.
Øverst fra venstre: Jens Jørgen Hansen (suppleant), Rolf Lehrmann, Jan E. Pedersen, Signe Friis Jørgensen, Jeppe Jørgensen, Ragnhild Lindsø, Michael Torp (suppleant), Lena Bau, Kirstine Dahl, Jan Woollhead, Niels Hilker, Armin Vauk, Niels Levinsen.

Henning Bussenius-Larsen og Simone Andersen (suppleant) kunne desværre ikke deltage i årsmødet.