Kl. 19:00 – 20:00 var der lysbilledforedrag om vores spændende edderkopper ved biolog Bjørli Lehrmann.

Bjørli Lehrmann er leder af børnenaturcenteret Vestre Hus i Ravnsholt Skov i Allerød og er i efteråret blevet kendt som deltager i 1-2-3 dysten på TV2, hvor hun har dannet par med Vicky Knudsen i en venskabelig dyst med Sebastian Klein og Morten D.D. Hansen.

Mange almindelige danske edderkopper kan fremvise overraskende adfærd. Der er således edderkopper, der frivilligt lader sig æde; der er edderkopper, der giver hinanden gaver; edderkopper, der spinder deres partner fast inden parringen og edderkopper der spytter. Forunderligt er det også, at edderkopper fungerer hydraulisk, at de har klæbende fødder, at de kan gå på vandet og at de lugter med benenes hår.

Læs mere om edderkopper og 1000 andre levende væsener på Bjørlis hjemmeside: http://vestrehus.dk/, her er der til mange dages hygge/uhygge.

Efter foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål.

---

20.00 – 20.30 var DN Sorø vært ved lidt forfriskning, hvorefter der var ordinært Årsmøde iflg. vedtægterne.

---

På Årsmødet forelagde bestyrelsen sin beretning om aktiviteterne i det forgangne år.

Den skriftlige beretning for 2018 kan læses her, mens den præsentation som ledsagede den mundtlige beretning kan ses her

Referatet fra årsmødet kan ses her

På årsmødet var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg + et medlem, som skulle erstattes for sin resterende valgperiode, da vedkommende selv havde valgt at træde ud af bestyrelsen.

Derudover er suppleanterne alle på valg hvert år og der skulle således vælges/genvælges suppleanter.

Resultatet af disse valg blev:

  • Niels Hilker, genvalgt for en 3-årig periode
  • Rolf Lehrmann, genvalgt for en 3-årig periode
  • Nils Kruse, genvalgt for en 3-årig periode
  • Niels Levinsen, nyvalgt for en 3-årig periode
  • Lena Bau indtrådte i stedet for den ledige bestyrelsespost efter Line Petersen, som frivilligt valgte at træde ud. Valget gælder for en 1-årig periode.
  • Simone Andersen, genvalgt som 1. suppleant
  • Michael Daugård, genvalgt som 2. suppleant
  • Michael Torp, indvalgt som 3. suppleant

På bestyrelsesmødet d. 13. november konstituerede bestyrelsen sig med formand og næstformand, begge var genvalg. Der blev samtidig taget et billede af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer inkl. suppleanter:

Den konstituerede bestyrelse i DN Sorø efter bestyrelsesmødet d. 13. november 2018.
Fra venstre: Jan Woollhead, Benny Werge, Henning Bussenius-Larsen, Michael Torp (suppleant), Ragnhild Lindsø, Niels Levinsen, Niels Hilker (formand), Nils Kruse, Jeppe Jørgensen, Jan E. Pedersen, Rolf Lehrmann (næstformand).
Bestyrelsesmedlemmerne Lena Bau og Signe Friis Jørgensen samt suppleanterne Simone Andersen og Michael Daugård var ikke til stede på bestyrelsesmødet.

Foto: Rolf Lehrmann