Årsmøde 2017

DN Sorøs årsmøde er den formelle ramme om bestyrelsens årlige møde med medlemmerne. Det formelle formål er, at medlemmerne ved en demokratisk proces vælger nogle særligt engagerede medlemmer til at varetage foreningens lokale interesser frem til næste årsmøde.

DN Sorøs årsmøde i 2017 afholdtes d. 8. november 2017 kl. 19:00-21:30 i salen på Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Aftenen indledtes med et spændende foredrag af Lars Barfoed, der er tidligere minister og medlem af Folketinget, og siden foråret 2017 personligt valgt medlem af DNs repræsentantskab.

Hans foredrag bar overskriften "Skal DN gøre noget særligt for at favne alle, der vil naturen, miljøet, klimaet og de sunde fødevarer". 

Se referatet fra foredraget og årsmødet her.

Du kan læse den skriftlige beretning her.

Præsentationen fra den mundtlige beretning kan ses her.

DN Sorø konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde d. 16. november 2017 med formand og næstformand.

 

Lars Barfoed indledte årsmødet 2017

Et udsnit af de mange deltagere på årsmødet 2017

DN Sorøs formand overrækker nogle økologiske flasker til Lars Barfoed som tak for et fint indlæg før årsmødet 2017

Leif Møller var dirigent på Årsmødet 2017