Den fredede allé Fægangen, sommeren 2014 Rolf Lehrmann
Fægangen er fredet som skovbryn, dvs. at de meget gamle egetræer og fodposerne imellem dem skal bevares og vedligeholdes. Der er parkerings- og stopforbud langs hele vejen for at skåne de gamle træers rødder.

Vinterparti fra Flommen, december 2019, før området sættes helt under vand for evt. at kunne bruges af byens borgere til skøjteløb.
Hele området er fredet pga. store naturmæssige værdier og som sikring mod planer for en omfartsvej.

Havørn ved Sorø Sø under landing Frank Wille
Havørnen har indfundet sig som ynglefugl i Danmark, herunder Sorø kommune. Ørnene ses ofte jage over de store søer i kommunen, hvor de fanger fisk i overfladen.

Skovmår kasse (nr. 107) i Sorø Sønderskov, opsat og passet af DN Sorø Rolf Lehrmann
DN Sorø har i samarbejde med Stiftelsen Sorø Akademi opsat en række redekasser i skovene omkring Sorø, for at hjælpe den normalt sjældne skovmår med redesteder. Kasserne tilses og vedligeholdes.

Tystrup Sø ved Frederikskilde Strand. Herligt sted at nyde naturen og få sig en herlig svømmetur. Stranden har status som Badepunkt.

Krebshusalléen og Krebshusgården for enden står meget smuk, dog fremtræder asfalten meget fremmedartet Rolf Lehrmann
Krebshusalléen er en gammel kongevej, som nu desværre er gennemskåret af Sorø-Ringsted hovedvejen. Alléen er fredet, herunder Rundingen i den østlige ende, hvor diligencerne i gamle dage kunne vende.

Bioblitz på Kongskilde Friluftsgård ved Tystrup Sø - 8a på fugletur på Bjerget Rolf Lehrmann
DN Sorø deltager gerne i arrangementer for skolerne i Sorø kommune. Dette billede er fra en bioblitz ved Kongskilde, hvor 8a fra Pedersborg Skole var på deres vel nok 1. fugletur, men hvor både fiskeørn og havørn kom forbi.

Dronning Margrethes Eg ved Friluftsgaarden, flot opvækst Rolf Lehrmann
Dronningen plantede en eg ved Kongskilde Friluftsgård på Naturstyrelsens arealer. Egen, som er en efterkommer fra de gamle ege ved Jægerspris, har siden udviklet sig meget smukt.

Der findes mange fortidsminder i Sorø kommune, her et af de mange i Sorø Sønderskov Rolf Lehrmann
Der findes mange fortidsminder indenfor Sorø kommunes område. DN Sorø ønsker, at der tages hånd om disse, meget gerne i form af et lokalt ansvar og med informationstavler til glæde for borgere og turister.
Har du lyst til at være med i dette arbejde, så kontakt DN Sorø på dnsoroe@dn.dk

Munke Bjergby Kirke Rolf Lehrmann
Der findes mange smukke og spændende kirker indenfor Sorø kommunes område, her Munke Bjergby Kirke.
DN arbejder for at kirkeomgivelser friholdes for skæmmende byggeri og at myndighederne er restriktive overfor dispensationer indenfor byggelinjen.

Parti fra Reitzensteins allé i Sorø bymidte Rolf Lehrmann
Midt i Sorø bymidte ligger Reitzensteins Allé, den gamle vej ind til Sorø. En smuk, fredet allé, hvor trafikken er ledt udenom, og hvor parkering er forbudt.

Der findes, især langs hovedvejen mellem København og Korsør, en lang række beskyttede markeringspæle, dvs. milepæle (for hver 1/4 mil, dvs. ca. hver 2. km), kilometersten (for hver 10 km) samt vildtbanepæle, skelpæle og mindesten). Denne milepæl står midt i Sorø by ved Albertikrydset. Den angiver 10 mil (ca. 75 km) fra København ad landevejen mod Korsør.

Gadekæret i Niløse, fint samlingspunkt, nu med andeø, august 2017 Rolf Lehrmann
Der findes en række kommunale gadekær og damme i Sorø, som for mange fugle, dyr og planter udgør værdifulde små naturområder, og som har stor rekreativ værdi for borgerne i området. DN Sorø arbejder for at følge op på Sorø Kommunes indsats for at vedligeholde disse områder.
Billedet er fra gadekæret i Niløse.


Niels Hilker
Fra en meget tidlig morgenstund ved Runde Mose i Sorø Sønderskov. Billedet er taget af Niels Hilker, deltager på DN Sorøs nattergaletur på Fuglenes Dag d. 28. maj 2017

Der findes en lang række kæmpesten registeret i Danmark, i alt 101 markante kæmpesten. I Sorø kommune har vi 4 kæmpesten samt 1 lige udenfor kommunen. Læs og find ved at trykke på linket.