Skovmåren findes spredt over det meste af landet og findes primært i større og gamle blandskove. I skovene omkring Sorø findes skovmåren i et rimeligt stort antal. Skovmåren er listet som ”sjælden” på Danmarks ”Rødliste” over truede arter. Den er i modsætning til husmåren, der både må jages og reguleres, totalfredet. Da de to arter imidlertid ligner hinanden til forveksling, er der desværre eksempler på, at skovmår er nedlagt ulovligt.

Man kan hjælpe skovmåren ved at opsætte redekasser i skovområder, hvor man ved, at der kan være skovmår. Opsætning af redekasser kan nemlig medvirke til at konstatere, at der er skovmår i et område og give skovmåren en egnet ynglekasse, på steder hvor den moderne skovdrift ikke efterlader naturlige ynglepladser, dvs. hule træer.

I skovene omkring Sorø har Stiftelsen Sorø Akademi konstateret, at skovmåren er begyndt at yngle i de opsatte natuglekasser og Stiftelsen er derfor meget interesseret i det arbejde, som Danmarks Naturfredningsforening har gennemført siden 2007, hvor DN Sorø, med Stiftelsens tilladelse, har opsat specielle kasser til skovmåren på egnede lokaliteter. Det kan konstateres, at kasserne benyttes og afdelingen har derfor en arbejdsgruppe, som tager sig af at vedligeholde og overvåge disse kasser.

Se yderligere om Skovmåren på DNs hjemmeside: http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/dyr/skovmar/

(Tekst indlagt: 27-03-2016)

Skovmårkasse i Sorø Sønderskov Rolf Lehrmann