Det lokale arbejde

De mange aktive i DN Sorø lægger mange timers arbejde i de lokale arbejdsgrupper, alt efter tid, interesse og viden. En række af arbejdsgrupperne er permanente, mens andre opstår ad hoc når der er behov og interesse derfor.
Tryk på nedenstående knap og se, hvilke arbejdsgrupper der findes pt. og skriv gerne til den angivne tovholder med spørgsmål og kommentarer.

Repræsentation

Udover arbejdet i arbejdsgrupperne er DN Sorø også repræsenteret i en række fora. Mange af disse hører sammen med arbejdet i DN på tværs af landet, herunder arbejde i udvalg, repræsentantskab og netværk, mens andre er i samarbejde med diverse myndigheder, herunder bl.a. arbejdet i Grønt Forum i Sorø Kommune.
Tryk på knappen nedenfor og se hvilke fora DN Sorø er repræsenteret i og kontakt evt. vores repræsentant for spørgsmål og kommentarer.

Formandskabet

Hvis man vil i kontakt med DN Sorø, skal man kontakte formandskabet, som har en lang række opgaver, som er beskrevet og som bestyrelsen følger op på løbende.

Se opgaverne ved at trykke på knappen nedenfor og kontakt gerne formandskabet med spørgsmål og kommentarer.

Lokale sager

DN Sorø modtager løbende alle myndighedsafgørelser og høringer i forbindelse med forslag til lokal- og kommuneplaner og mange andre henvendelser af betydning for borgere, miljø, klima og natur indenfor Kommunen og Regionen, idet DN lokalt og landsdækkende har hørings- og klageret i en lang række sager.

DN Sorø har en sags- og plangruppe, som gennemgår samtlige henvendelser, mellem 20 og 40 om måneden, og tager stilling til dem alle.  Arbejdsgruppen indstiller herefter til bestyrelsen, hvis det foreslås, at DN Sorø skal svare på høringer, rette henvendelse til Kommune, Region eller fredningsmyndighed eller om der skal sendes en klage til et af klagenævnene enten direkte eller via DN centralt.

DN Sorø har et godt og tillidsfuldt samarbejde med de lokale myndigheder og lokale politikere, hvilket vi anser for en stor styrke i vores arbejde.

DN Sorø foretager altid en nøje afvejning, før en evt. klage over en afgørelse fremsendes til et klagenævn. Der skal være tungtvejende grunde til at klage, men det betyder også, at DN Sorø afsender få, men tydeligvis berettigede klager, idet DN Sorø de sidste mange år har vundet alle afsendte klagesager, i gennemsnit en enkelt eller to pr. år.

DN Sorø fører nøje arkiv over alle sager og sagsbehandling. Tryk på nedenstående knap for at se nogle af de aktuelle, lokale sager.