Hovedopgaver:

 • Forberedelse af bestyrelsesmøderne i afdelingen, herunder udarbejdelse af dagsorden
 • Forberedelse af årsmødet, herunder indsamling af status fra arbejdsgrupper og fora til årsberetningen
 • Modtagelse af potentielle aktive, så de sættes ind i afdelingens arbejdsområder/arbejdsgrupper og arbejdsmetode
 • Håndtering og udvikling af Podio, afdelingens IT-system til håndtering af sager, dokumentation og intern kommunikation, ansvarlig: Næstformanden
 • Udarbejdelse og udsendelse af nyhedsbrev, ansvarlig: Formanden.
 • Udarbejdelse og udsendelse af materiale til medierne, ansvarlig: Formanden
 • Håndtering, ajourføring og udvikling af afdelingens digitale medier, ansvarlig: Næstformanden

Formandskabet beskæftiger sig med:

 • At sikre at DN Sorø arbejder som en velfungerende afdeling med afholdelse af velforberedte bestyrelsesmøder og årsmøde
 • At sikre en god og informativ modtagelse af eventuelt nye aktive i afdelingen, så afdelingen løbende kan styrkes.
 • At sikre, at der løbende holdes kontakt til alle aktive i afdelingen, så kompetencer fastholdes.
 • At oplyse bredt om DN Sorøs arrangementer
 • At udbrede kendskabet til DN Sorø og DN i almindelighed
 • Udsende pressemeddelelser om aktuelle emner og arrangementer, normalt i forlængelse af drøftelser på et bestyrelsesmøde.
 • Besvare mediernes spørgsmål om DN’s arbejde 
 • Bistå andre arbejdsgruppers kontakt med medierne
 • Fastlægge, ajourføre og udvikle procedurer omkring det overordnede arbejde med Podio, som arbejdsredskabet for såvel bestyrelse som arbejdsgrupper i DN Sorø 
 • Udgivelse af et aktuelt nyhedsbrev til medlemmer og andre interesserede
 • Udbrede kendskabet til DN / DN Sorø via de sociale medier og deltage aktivt i den lokale debat her, via officielle DN Sorø profiler.
 • Holde DN Sorøs hjemmeside ajour med arrangementer, bestyrelse, arbejdsgrupper, lokale forhold o.lign., så hjemmesiden kan bruges af medlemmer og andre der er interesserede i lokale forhold
 • Sørge for at afdelingen er repræsenteret overfor DNs centrale funktioner, herunder hovedbestyrelsen, repræsentantskabet, samrådet og sekretariatet.


Tidshorisont: Formandskabet er permanent og bemandes med den aktuelle formand og næstformand, suppleret med fagpersoner omkring de enkelte funktioner.

Kontakt til formanden: Niels Hilker - niels.hilkers@gmail.com eller til næstformanden: Rolf Lehrmann - rolf.lehrmann@gmail.com