Rolf Lehrmann
Bjerget ved Lyng ved indvielsen d. 27. juli 2023

Kører man igennem Sorø By og mod Ruds Vedby kommer man ad Kalundborgvej til området ved Lyng eller Løng, som det staves nogle steder, på kanten af Bromme Plantage. Plantagen er plantet på den næringsfattige jord, som nu er blevet intensivt udnyttet til råstofgravning. Området syd for Kalundborgvej er ikke fuldt udgravet, men en del af området er efterbehandlet til natur. Det betyder, at der er etableret en stor og relativt dyb sø og bagved den findes et højt bjerg, som er et resultat af selve råstofindvindingen.

Bjerget er altså kunstigt, men fik ikke lov til at blive kommunens højeste, idet der blev skåret en meter af højden, så der kunne blive et lille plateau, som kan bruges som startrampe, når bjerget bruges til alpint skiløb. Om det overhovedet bliver aktuelt, vil kun tiden vise.

I DN Sorø kalder vi toppen for Pers Bjerg efter Per Mosegaard, som kæmpede for etablering af bjerget sammen med indvinderen, Tomas Juhl Olsen og andre gode kræfter fra DN Sorø, herunder den daværende formand Eva Nielsen og agronom Arne Helweg. Sammen fik de skabt et fint, næringsfattigt naturområde på kanten af den gamle losseplads og med udsigt over søen, hvor havørn og fiskeørn jager, mens hættemågerne yngler på den lille ø og skaber mulighed for at andre fuglearter kan yngle på øen i sikkerhed.

Rolf Lehrmann
Den efterbehandlede grusgrav gror efterhånden til og bjerget står ikke længere så skarpt tegnet. Men fra toppen er der en vid udsigt, helt til Storbæltsbroen.

Der går en fin tur gennem den efterbehandlede råstofgrav og der findes gode bord/bænkesæt til afslapning før en evt. tur op til toppen af bjerget - god tur.

Folderen kan ses og downloades her.