På årsmødet d. 6. november 2023 var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Resultatet af valghandlingen på årsmødet blev at følgende blev indvalgt for en 3-årig periode:

  • Jan Woollhead (genvalg)
  • Jan E. Pedersen (genvalg)
  • Jeppe Jørgensen (genvalg)
  • Søren Mogensen (nyvalg)

Suppleanterne er på valg hvert år og følgende blev valgt:

  • Kirstine Dahl, valgt som 1. suppleant
  • Signe Friis Jørgensen valgt som 2. suppleant
  • Michael Torp valgt som 3. suppleant
Rolf Lehrmann

Bestyrelsen i DN Sorø inkl. suppleanter efter årsmødet d. 6. november 2023 og konstitueringen på bestyrelsesmødet d. 14. november 2023. 

Fra venstre: Næstformand Rolf Lehrmann, Niels Levinsen, Ragnhild Lindsø, Jens Jørgen Hansen, Jan E. Pedersen, Søren Mogensen, Armin Vauk, formand Niels Hilker, Jan Woollhead, suppleant Michael Torp, dirigent Jeppe Jørgensen.
Lena Bau og Rie Kristiansen samt suppleanterne Kirstine Dahl og Signe Friis Jørgensen kunne desværre ikke deltage i bestyrelsesmødet.

Foto: Rolf Lehrmann 

Afdelingsbestyrelsen i DN Sorø pr. 14. november 2023:

Formand : Niels Hilker (niels.hilkers@gmail.com)

Næstformand og sekretær : Rolf Lehrmann (rolf.lehrmann@gmail.com)

Dirigent: Jeppe Jørgensen og Rie Kristiansen

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Armin Vauk, Jan E. Pedersen, Jan Woollhead, Jens Jørgen Hansen, Ragnhild Lindsø, Søren Mogensen, Niels Levinsen og Lena Bau

Suppleant(er):  Kirstine Dahl,  Signe Friis Jørgensen og Michael Torp

Redaktør af hjemmesiden: Rolf Lehrmann (rolf.lehrmann@gmail.com)

Formandskabet:

  • Formand og næstformand udgør DN Sorøs formandskab, læs om formandskabets opgaver ved at trykke på nedenstående knap.

Arbejdsgrupper:

  • DN Sorø er i høj grad organiseret i arbejdsgrupper, læs mere om disse ved at trykke på knappen nedenfor og kontakt gerne den enkelte tovholder via mail.