Nattergal på Flommen

Ordet Nattergal betyder direkte, den som galer (synger) om natten, og det er præcis, hvad Nattergalen gør og det er helt korrekt, at fuglen ikke blot hedder en Natsanger, men decideret en Nattergal.

Lokal Nattergal. Sara Hilker

Borgerne i Sorø By er meget privilegerede, idet de blot skal bevæge sig få skridt udenfor bymidten for at opleve Nattergalens sang, idet Flommen, også kaldet Skøjteflommen, er yngleplads for 1-4 par nattergale.

Skøjteflommen om sommeren Rolf Lehrmann

Det hele starter omkring 10. maj, hvor Nattergalens hanner ankommer til Danmark efter en kolossal rejse fra det tropiske Østafrika. Ligesom for de fleste andre småfugle foregår trækket om natten, hvor det er mest trygt at flyve, så hvordan fuglene finder lige præcis der, hvor de vil slå sig ned, er ikke noget vi rigtig kan forstå, og som vi endnu har til gode at finde ud af.

Men fakta er, at pludselig så er den der og begynder at synge, formentlig primært for at fortælle andre hanner, at området er optaget, men kort efter også for at lokke hunnerne ud af himlen og ned til sig, når de kommer hertil om natten, ca. en uge senere.

I starten synger Nattergalen både nat og dag, der skal markeres territorie og der skal skabes bånd mellem han og hun.

Nattergalen er meget krævende med hensyn til yngleplads og hertil er det fredede område på Flommen ideelt. Undtaget når Nattergalen synger, bevæger den sig på jorden, hvor maden findes og hvor reden anbringes så skjult som overhovedet muligt. Reden skal i hvert fald ikke kunne ses fra oven. Nattergalens daglige liv er præget af yderste diskretion, i skarp kontrast til nattens sang, som er decideret larmende.

Et kuriosum er, at nattergalen også synger i sensommeren, men da meget afdæmpet. Det er på den måde, at næste generation af nattergale lærer at synge.

Ethvert barn i Danmark kender H.C. Andersens eventyr om Nattergalen, men hvad de færreste ved er, at H.C. Andersen befandt sig i Italien, da han skrev eventyret, og at den Nattergal han hørte og skrev om, er en anden art, end den som findes i Danmark, nemlig den Sydlige Nattergal, som i øvrigt synger endnu mere varieret end vores hjemlige (nordlige) Nattergal og i øvrigt lever meget mindre diskret.

I 1953 tiltrådte Halfdan G. Beck (født 6/5-1905 i Ryde i Nordvestjylland, død 25/9-1998) som lektor på Sorø Akademis Skole, hvor han genoptog sine guidede nattergaleture, som han havde startet med at afholde, da han var lærer på Duborgskolen i Flensborg kort efter 2. verdenskrig. Nattergaleturen i Sorø gik over Flommen og til Runde Mose (også kaldet Lille Finland) i Sønderskoven og retur til Ingemannsvej, ofte forbi Flomhuset, hvor Beck boede midt ude i skoven.

Klar til nattergaletur med lektor Halfdan G. Beck foran Klosterporten

Nattergaleturene har været afholdt hvert år siden da, i den sidste halvdel af maj måned. Lektor Beck fortsatte med turene også efter han var gået på pension i 1971. Da lektoren ikke kunne klare turen længere, blev de guidede ture overtaget af ornitolog Rolf Lehrmann, som dengang og nu var/er næstformand i den lokale afdeling af Danmark Naturfredningsforening (DN Sorø), hvor lektor Beck var formand igennem mange år, og hvor det lykkedes ham at sikre Flommen gennem en meget sej fredningsproces.

Afgrænsning af Flomfredningen

Lektor Becks nattergaleture var meget velbesøgte, og da de startede, var de decideret banebrydende, sådan noget havde soranerne ikke oplevet før. Turene startede altid meget tidligt, normalt kl. halv fire om morgenen, hvor nattergalen er helt alene om at synge og med sin afvekslende sang fylder hele lydbilledet. På turen rundt i området havde lektor Beck helt styr på hvor og hvornår de andre sangere begyndte at synge, og ved Runde Mose gjorde man ophold og fik sig en kop kaffe og lyttede til den Gråstrubede Lappedykkers imponerende ’sang’, som nærmest lyder som en vrinskende hest.

Runde Mose på Fuglenes dag d. 28. maj 2017, foto: Niels Hilker

Lektor Beck havde ikke helt styr på indførelsen af sommertid i Danmark, så der var et år, hvor turen var annonceret til 1 time tidligere end normalt, hvorfor fuglene ikke sang på de forventede steder og tidspunkter, og ved Runde Mose gik det helt galt, idet de overnattende digesvaler i rørene netop var stået op af deres nattesøvn og var i gang med morgensnakken. Og 10.000 digesvaler, som snakker i munden på hinanden, var nemt i stand til at overdøve alt, hvad vi andre havde på læben, her blev selv lektoren tavs.

Traditionen med nattergaleturene fortsætter og afholdes på Fuglenes Dag den sidste søndag i maj måned, og starter altid kl. 03:30, hvor deltagerne nyder dagens opdukken og de mange fugles sang, før morgenbrødet hentes og nydes, endda før resten af samfundet vågner op.

Hermed en opfordring til at tage med på turen, som starter for enden af Ingemannsvej på kanten af det fredede område.

Rolf Lehrmann
De mange deltagere på Rolf Lehrmanns sidste tur som guide d. 26. maj 2024. Her ved rastet ved Runde Mose.

Fremtiden for nattergaleturene på Flommen
Søndag d. 26. maj 2024 holdt Rolf Lehrmann, næstformand i DN Sorø, sin sidste tur som guide på nattergaleturene. Synet og hørelsen er ikke længere god nok til at finde og præsentere fuglene.

Men heldigvis er der fundet en absolut værdig afløser, idet guide på turene fremover vil være ornitolog og pressechef i NCC i Danmark, Carl Johan Corneliussen.

Carl Johan afholder allerede nu guidede fugleture i såvel Sorø som København, og har lovet at fortsætte i mange år fremover. Carl Johan ses i øvrigt helt til højre på billedet fra fugleturen d. 26. maj 2024.

FAKTABOX
Flommen/Flomfredningen.
Engarealet Flommen var oprindeligt en arm på Sorø Sø. Sorø lå tidligere omgivet af vand på næsten alle sider. Men i 1700-tallet og 1800-tallet sænkede man i flere omgange vandstanden i Sorø Sø og inddæmmede til sidst Flommen.
Flomfredningen blev endeligt stadfæstet af Overfredningsnævnet i 1977. Området afgrænses mod vest af Sorø By, mod nord af hovedvejen mod Ringsted, mod øst af skovvejen Stensbøgvej og mod syd og sydvest af Sorø Station og Banevej/Skælskørvej, Filosofgangen og Møllediget.

Skøjteflommen ved vintertide

FAKTABOX
Sandager Mose/Lille Finland/Runde Mose
Midt i Sorø Sønderskov lå der tidligere et moseområde kaldet Sandager Mose. I 1942 blev området ryddet for birketræer og så blev der gravet tørv til brug i Sorø Bys kakkelovne. Fra mosen blev tørvesmuldet transporteret med tipvogne til (Bag)Flommen, hvor det blev behandlet og efterfølgende tørret.
Området blev efterfølgende efterladt til naturen og der opstod en næsten cirkelrund sø midt i alle birketræerne, deraf navnet Lille Finland og Runde Mose.

Flomhuset i Sorø Sønderskov, hvor lektor Halfdan G. Beck boede i mange, mange år, og som nattergaleturene altid passerede.