Black Friday

Mens resten af Danmark holdt indkøbsfest fredag d. 24. november 2023 indbød DN Sorø til et arrangement i Akademihaven, langt væk fra forbrugsfesten i byen.

Det blev et hyggeligt, men koldt arrangement, hvor TV2 Øst kom forbi for at lave en reprotage fra en anderledes måde at fejre forbrugsfesten på.  Artiklen som TV2 Øst havde på sine mange medier havde overskriften. "Black Friday slår rekord - men et sted gør de op med forbrugsfesten", og artiklen kan læses her.
Cover-billedet er i øvrigt med Kristiane Nyborg, som bliver interviewet med en skumfidus på pind over bål i hånden.

De ca. 20 fremmødte ristede skumfiduser over bål og ungerne hyggede sig derudover med at jagte væsener med UV-lamper. Væsenerne lyste op når de blev ramt af lyset, så det var et stort hit.

Tak for et godt initiativ som nogle af de aktive i DN Sorø tog initiativ til. Hvis du vil være med til at arrangere noget lignende på skriv til DN Sorø via soroe@dn.dk.

Sportur i Sorø Sønderskov

DN Sorø inviterede d. 26. august 2023 på den årlige sportur. Denne gang gik turen til Broby Sønderskov for en tur rundt i skoven bl.a. forbi de 2 skovenge, Elseengen og Bimosen.

Folderen over sporet kan ses her.

Med udgangspunkt på Næstvedvej gik de 15 deltagere i alt 6 km rundt på sporet i et pragtfuldt vejr, hvor der kort forinden havde hængt tunge skyer over området.

Rolf Lehrmann
Deltagerne i sporturen i Sorø Sønderskov med Jan E. Pedersen som turguide.

Der blev både snakket og fortalt meget på turen. Bl.a. snakkede vi om de mange orkideer på Elseengen, som er afhængige af at afgræsningen af engen med kvæg når hele vejen rundt. Vi snakkede i den forbindelse om den nye afgræsningsform, som praktiseres på Flommen og Bimosen, som vi er meget skeptiske overfor, idet den er mere koncentreret på små områder.

Undervejs mødte vi i øvrigt et eksemplar af den meget spektakulære vedsvamp, oksetunge (Fistulina hepatica), som vokser på gamle, gamle egestammer og i øvrigt er noget så sjældent som en spiselig vedsvamp - men lad være, den er sjælden.

Rolf Lehrmann
Oksetunge (Fistulina hepatica) på eg langs ruten. Flot og letgenkendelig svamp.

Undervejs besøgte vi et meget gammelt og meget hult egetræ, et biodiversitetsmæssigt supertræ, hvor der ofte holder en natugle til. Det er skønt, at der også i en produktionsskov er plads til sådanne træer.

Rolf Lehrmann
Deltagerne ved en gammel hul eg i Sønderskoven, tæt på Broby Græslod.

Da snakken og oplevelserne havde taget tid, måtte deltagerne haste til Bimosen, for at få et kort blik over den spændende skoveng med de mange spændende dyr, fugle, planter, svampe og insekter, men pga. det fremskredne tidspunkt blev det ved et kort kig. Det er dog muligt at se og læse mere om Bimosen ved at trykke på nedenstående knap.

Tak for en fin tur, vi ses til næste år på et nyt spor.


Frivilligt arbejde i naturen fejret

Danmarks Naturfredningsforening i Sorø har en naturplejegruppe og en sporgruppe, som begge sørger for at udføre en række opgaver i Sorø kommune til gavn for naturen og vores oplevelse af den.

Lørdag d. 19. august var naturplejegruppen i aktivitet på engen i Vaseskov, hvor engen blev høstet med le og hvor kommunens nyttejobbere efterfølgende sørger for at det afklippede bliver trukket ud fra engen og ind som næring i skovbunden. Arbejdet på engen har gjort, at den er blevet et eldorado for urter, bl.a. orkideer, og sommerfugle.

Jens Jørgen Hansen
Kaffepause under arbejdet på engen i Vaseskov

Sporgruppen sørger for at passe de i alt 11 spor, som er anlagt af Spor-i-Landskabet og som bliver meget flittigt brugt af kommunens borgere og gæster. Et af sporene hedder ’På kanten af Åmosen’, og går bl.a. op på Maglebjerget, hvor man har en fantastisk oversigt over Naturpark Åmosen. Sporet udgår i øvrigt fra Assentorphytten på Maglemosevej 1, Stenlille.
Læs om sporene ved at trykke her:

Mandag d. 21. august var det så tid til fejring af samarbejder og frivillighed i naturplejen ved et arrangement på Maglebjerget. Lokale politikere, Den Danske Naturfond, DNs Naturfond, Naturpark Åmosen, Naturpark Åmosens Venner, Naturparkrådet, DN Sorø, naboer, interesserede og ikke mindst de 2 aktive arbejdsgrupper i DN var alle repræsenterede ved en sammenkomst i pragtfuldt vejr på Maglebjerget. Der blev holdt taler ved Chefkonsulent Mads Jakobsen fra Den Danske Naturfond, direktør Catrine G. Jensen fra DNs Naturfond og udvalgsformand for Klima og Miljøudvalget Ninna Wiese Pedersen og alle hyldede de samarbejdet mellem de mange interessenter og det store arbejde, som de 2 arbejdsgrupper havde lagt gennem mange år i plejen af Maglebjerget, herunder sikring af den stejle trappe op til toppen af Bjerget.
Se invitationen her.

Rolf Lehrmann
Et udsnit af de i alt 40 deltagere i arrangementet. I midten Jan E. Pedersen, tovholder for DN Sorøs sporgruppe, aktiv i naturplejegruppen o.m.a.

Anledningen var i øvrigt en fejring af at DNs Naturfond overdrager Maglebjerget til Den Danske Naturfond, så det kan indgå som en del af det nyerhvervede område, Maglebjerg Mose.

Skulle du have fået lyst til at prøve kræfter med arbejdet i de 2 arbejdsgrupper, så kontakt gerne DN Sorø på soroe@dn.dk

Rolf Lehrmann
Udsigten fra Maglebjerget over Maglebjerg Mose og Naturpark Åmosen

Naturpleje Vaseskov

Lørdag d. 19. august 2023  fik vi endnu en gang ryddet en del af skovengen i Vaseskov for en del af årets høhøst.
1 kvinde og 10 mænd sled i det med leer og river, kun afbrudt af fint besøg af havørn, fiskeørn, musvåger og en del sommerfugle (som jo er den primære årsag til vort årlige arrangement).
I kommende uge kommer Værkstedet Åmosen, og Nyttejobberne og slæber høsten ind i skoven. Og tusind tak for det. De tager det tunge slæb, så vi når et større stykke.
Jens Jørgen Hansen
Kaffepause under arbejdet på engen i Vaseskov

Fuglenes Dag d. 28. maj 2023

Nattergaleturen på Flommen den sidste søndag i maj har været en tradition siden midten af 1950-erne, og er blevet gennemført med blot 2 lokale guider gennem årene, nemlig lektor Halfdan G. Beck og ornitolog Rolf Lehrmann. Læs gerne mere om turene her: https://soroe.dn.dk/naturen-i-soroe/nattergaleturene/

Pinsemorgen d. 28. maj 2023 var ingen undtagelse. Traditionen tro holdes turen på Fuglenes Dag og med start kl. 03:30, hvor nattergalen er ene om at fylde mørket med sang, Men her i 2023 havde Sjællandske ved en fejl fået annonceret starten til kl. 03:00, så Rolf var troligt på plads allerede i dybt mørke kl. 03:00. Traditionen var dog så stærk, så deltagerne, 13 stk., først dukkede op kl. 03:30, skønt.

I år var der 2 syngende nattergale på Flommen. De sang i hver sin ende af det dejlige område, men var tydeligvis klar over hinandens tilstedeværelse, idet den østlige kopierede meget af sangens rækkefølge fra den vestlige.

Rolf Lehrmann
Deltagerne på Fuglenes Dag 2023 ved Runde Mose

For første gang i turens historie spillede mobiltelefonen en stor rolle på turen. Både telefonerne og de apps man kan downloade, har nu nået et niveau, så de kan bruges som et godt supplement på fugleturene. Det er særligt den indtil videre gratis app, Merlin, som kan anvendes og som kan indstilles til at komme med kvalificerede gæt på fuglestemmer, både sang som kald (og kan gøre det på dansk). Appen lader sig ikke forstyrre af sangens volumen ligesom vi andre gør. Det er svært at høre andre stemmer og kald, når man står tæt på en nattergal, men det generer ikke appen. Til gengæld skal man tage dens registreringer med et gevaldigt gran salt. På turen registrerede appen da også både Fiskeørn og Korttået Træløber (nyt navn: Parktræløber) på den åbne flade på Flommen. Begge er mulige, men næppe sandsynlige, tidspunkt og habitat taget i betragtning.

Så mit råd på turen og generelt er, at appen er værd at bruge, men kun som et supplement og husk at det væsentligste er at det er oplevelsen af fuglene og naturen, som er det vigtigste.

Derudover forløb turen med oplevelser af fuglene og historien i det fredede område. Vi fik hørt både Havesanger og Munk, Rødhals og Gærdesmutte, Løv- og Gransanger og i Runde Mose en Gråand med ællinger. De grågæs, som har ynglet i mosen i år, er for længst væk.

Vi kunne i øvrigt glæde os over en meget ihærdig gøg, som spåede os, at vi ville blive rigtig mange år (mindst 100).

På Bagflommen optrådte en Tornsanger for os med både sang og sangflugt, før vi blev mødt af en stor mængde Ravne som tydeligvis havde et ærinde på Flommen, formodentlig et ådsel af en slags. Vi så i hvert fald mindst 8 ravne på stedet.

Rolf Lehrmann
Tornsanger på sangpost d. 28. maj 2023

Rolf sluttede af med at takke for en fin tur og vil meget gerne overdrage opgaven som guide til næste led i kæden, men ingen af de tilstedeværende bød umiddelbart ind på opgaven.

Så vi ses sandsynligvis til næste år.

God sommer

Rolf Lehrmann

Repræsentant for DOF Vestsjælland (https://dofvsj.dk/) og

Næstformand i DN Sorø (https://soroe.dn.dk/)


4 inspirerende bud på, hvordan man kan handle og bidrage til den grønne omstilling

Der deltog ca. 40 i DN Sorø og Sorø Økojords debataften om, hvordan vi kan bidrage til den grønne omstilling.

Efter fællessangen ”Kom maj du søde milde” gav de 4 gode oplæg afsæt for mange spørgsmål og synspunkter. Ligesom Sorø Økojord fik gjort fin reklame for sit projekt. Undervejs tegnede der sig en interessant udvikling med mulighed for lokalt samarbejde mellem DN Sorø, Sorø Økojord og Skovgro om at plante skov, der hvor grundvandet dannes og/eller lade dette indgå som et parameter ved Sorø Økojords arealerhvervelse.

På fotoet fortæller Skovgros forperson Lotte Rømer Grove om Skovgro, som bud på en model for grøn omstilling.
Link til Skovgro: https://skovgro.dk/

De 4 foredragsholdere på debatmødet d. 24. maj 2023
Skovgros forperson Lotte Rømer Grove fortæller om Skovgro for de fremmødte 40 interesserede.
Logo for Sorø Økojord

Naturen er løsningen på klimakrisen

100 personer var mødt op, da DN Sorø i går havde inviteret til foredrag med Maria Reumert Gjerding, DNs Præsident med titlen; Hvad gør vi med de to store kriser: Biodiversitetskrisen og Klimakrisen.

Maria Reumert Gjerding er en vidende og engageret formidler, som via en powerpoint præsentation fik understreget sine pointer om, at vi befinder os midt i to kriser: En klimakrise og en biodiversitetskrise. Hun gennemgik naturens og klimaets tilstand og pegede på de muligheder, vi har for at gøre noget ved det. De hænger uløseligt sammen, og derfor må de også løses i samspil.

Spørgsmålene fra Salen drejede sig bl.a. om Åmosen, lavbundsjorde og jordfordeling, om regenerativt landbrug, om hvor vindmøller og solcelleparker kan placeres. Maria Reumert Gjerding afsluttede sine besvarelser med at opsummere sit centrale budskab: Naturen er løsningen på klimakrisen!

I DN Sorø er vi meget glade for aftenen forløb og for det flotte fremmøde. Det er tydeligt, at emnet er noget, der optager mange. Nu håber jeg vi alle har fået lidt mere indsigt, så vi i fællesskab kan skride til handling. Tiden med at vente skal være slut.

Noter fra aftenen, ved næstformanden for DN Sorø, kan læses her

Vedhæftet et par billeder fra  aftenen:

Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, og formanden for DN Sorø, Niels Hilker, i en stille stund efter foredraget og spørgsmålene.
Et udpluk af de ca. 100 deltagere til foredraget

Affaldsindsamling 2023

Søndag d. 26. marts 2023 blev der afholdt Affaldsindsamling i hele Danmark. Den årlige indsamling lever af lokale ildsjæle, der for en dag skifter sofaen ud med affaldssækken. 
I Sorø by mødtes over 100 borgere, især børnefamilier, klar til at indsamle affald so flyder i naturen. Vi mødtes ved borde/bænkesættet ved Skælskørvej/Banevej ved Sorø Sø, hvor man fik tildelt en indsamlingsrute, fik udleveret handsker, veste og indsamlingsposer og i øvrigt fik en snak med de andre aktive indsamlere. 
Efter endt indsamling fik de unge indsamlingshelte udleveret et diplom, ligesom de allerede ved starten fik mulighed for at vælge et  badge som affaldshelt 2023.

Vi kunne desværre  kun konstatere et mindre fald i de indsamlede affaldsmængder, som dog heldigvis næsten ikke indeholdt knust glas og mundbind. Til gengæld var antallet af henkaste øldåser forbløffende stort og som noget nyt var der henkastet store mængder af de sm nikotinposer, som er voldsomt giftige for dyr, herunder hunde, at indtage.
Tak til alle som deltog i indsamlingen, både i Sorø by og ved de mange andre indsamlinger rund omkring i byen. Lidt billeder fra indsamlingen:
De badges som de kommende affaldshelte kunne vælge imellem, det kunne være svært.
Det opsatte banner på pladsen ved Sorø Sø.
DN Sorø opsatte en pavillon, så de aktive kunne komme l i læ i den stride blæst. Men da vi fik sat siderne på, tog blæsten fat så pavillonen var ved at brase sammen. Den måtte tages helt ned.
Linda Nielsen sørgede for at tildele ruter til de mange fremmødte. Det var en kold post.
En familie klædt på og klar til indsamling - super.
Formanden, Niels Hilker, i gang med affaldsindsamling på Smedevej, der var meget.
Næstformanden på affaldsindsamling på Gammel Smedevej. Bemærk det smukke egetræ i baggrunden
Lidt af det indsamlede affald i Sorø By - alt for meget at indsamle, men godt at det bliver indsamlet.

90 stofposer på 5 timer

Sådan kunne Katja Parlo fra DN Sorø afrunde den vellykkede sy-marathon. I løbet af de 5 timer seancen varede, deltog i alt 26, og de fleste i hele tidsrummet. Der var rigtig god stemning og samtidig dyb koncentration om arbejdet med at producere de mange stofposer.

Poserne fremstilles af genbrugsstof og skal indgå i DN Sorøs projekt ”Plastikposefrit Sorø”, hvis formål det er at mindske brugen af plastikposer i Sorøs handelsliv. 

Det blev til den hyggelige dag, til gavn for klima og miljø, vi på forhånd havde håbet på.

Læs mere ved at trykke på knappen nedenfor og se billederne fra dagen, ligeledes nedenfor.

Velkomst til SY-Marathon d. 18, februar 2023 Niels Hilker
Den første færdige pose Niels Hilker
Der arbejdes koncentreret under SY-Marathon d. 18. februar 2023 Niels Hilker
Yngste deltager i SY-Marathon d. 18. februar 2023 Niels Hilker
Et udsnit af de 26 deltagere i SY-Marathon d. 18. februar 2023 Niels Hilker
Tovholderen Katja konstaterer vi nåede 90 poser på SY-Marathon d. 18. februar 2023 Niels Hilker

Flot fremmøde til DN-arrangement om biodiversitet

Onsdag d. 18. januar 2023 kunne Niels Hilker, DN Sorøs formand, byde velkommen til ca. 80 gæster, der kom for at høre Michael Stoltzes engagerede og inspirerende foredrag om ”skaberværket” - den biologiske mangfoldighed”.

Michael Stoltze kom ind på arternes forsvinden, og hvad vi kan gøre, nationalt og hjemme i haven, for at stoppe og gerne vende udviklingen. Michael brugte sommerfuglen som en slags indikator. Hvis sommerfuglen har det godt, har meget andet det også godt. Foredraget blev ledsaget af mange foto af ufatteligt smukke sommerfugle. - Flot fremmøde, fin stemning og gode efterfølgende spørgsmål.

Michael Stoltze
Sortplettet blåfugl (Maculinea arion) med det spændende, parasitiske forhold til en stikmyre.

Michael Stoltze gik varmt ind for at genindføre de store græssere, for at genskabe dynamikken i den forsvindende lille del af Danmark, som er overladt til naturen og argumenterede godt for nødvendigheden af hegn, for at sikre mod konfrontationer mellem mennesker og vores husdyr og de store græssere. Michael kunne vise, hvordan en dynamisk natur kunne genskabe livsvilkårene for bl.a. sommerfuglene, som har hans hjerte og som han kan fortælle så levende og engageret om.

Michael Stoltze promoverede i øvrigt sin seneste bog: ’Biodiversitet – Hvordan skaber vi en rigere natur’, som han har udgivet sammen med kæresten Mona Klippenberg og som er udgivet på Lindhardt og Ringhofs forlag.

Deltagerne er klar. De skulle lytte til foredraget af Michael Stoltze i salen på Værkerne i Sorø: ”Forsvarstale for skaberværket og kampen for at bevare og genoprette livets mangfoldighed”.

Af spørgsmålene/kommentarerne kan enkelte nævnes:

Michael Stoltze blev opfordret til at slå et slag for at få folk til ikke at plukke blomster, når de går langs stierne i landskabet, idet det altid er de samme arter blomster, som bliver plukket, hvilket går ud over mange blomster, som andre kunne have glæde af. Michael mente, at det var en menneskeret at plukke blomster, men luftede idéen om at man kunne lave en positivliste over de blomster/græsser, som godt måtte plukkes.

Der blev spurgt ind til, hvad man kan gøre for at forebygge massive angreb på kålplanter af især den store kålsommerfugl. Michael medgav, at angrebene kan være voldsomme i økologiske haver, men kunne alene foreslå et meget fintmasket net eller at gennemgå planterne hver dag for at fjerne en gule æg. Men Michael kunne også fortælle om tidligere tiders endnu mere massive angreb, hvor det kunne minde om sne i maj.

Der blev spurgt til om man kan anvende en buskrydder i stedet for en le, når der skal slås græs/urter de steder, hvor man ikke lader plæneklipperen slå. Michael gik varmt ind for leen, men buskrydder er også fint, det vigtigste er, at det afskårne efterfølgende fjernes, så det ikke gøder jorden. Det afskårne kan med fordel bruges i køkkenhaven, når det er faldet sammen. Pindsvinene vil elske sådan hø bunker.

DN Sorø planlægger at holde 1 – 2 af sådanne offentlige inspirationsoplæg om året.

Foredragsholderen, Michael Stoltze, og formanden for DN Sorø, Niels Hilker på Værkerne i Sorø d. 18. januar 2023.