Naturplejegruppen består af de DN-frivillige, som har tid og lyst til at deltage, og deltagelse kan ske ad hoc fra arrangement til arrangement. 

Det er naturplejegruppens formål at udføre praktisk naturpleje i det omfang, der er frivillige ressourcer til det.

I Vase Skov har der gennem en del år været foretaget et årligt høslæt med le på engen. Det er naturplejegruppens ambition, at dette arrangement skal fortsætte.

Naturplejegruppen vil bruge ressourcerne de steder, hvor det giver mest naturværdi, herunder høslættet i Vase Skov.

 

 

Kontaktperson: Tovholder for gruppen er Jens Jørgen Hansen -> Slevadvej10@gmail.com

Tidshorisont: Gruppen har ingen fast defineret levetid - den eksisterer så længe der er egnede naturlokaliteter at pleje, og så længe der er interesserede deltagere.

Gruppen er åben for nye medlemmer