Mange deltog i søndagens affaldsindsamling

Det blev en meget succesfuld affaldsindsamling søndag d. 22. april 2018, med en del flere indsamlere, men lidt mindre affald end tidligere år. Det er positivt, at vi oplever mindre affald flyde i naturen, ligesom det er positivt, at der i år var flere børnefamilier, som deltog i indsamlingen.

Tak til alle som deltog, og tak for alle de positive tilkendegivelser vi blev mødt med under indsamlingen. Det lunede på den i forvejen solrige forårsdag.


Højt humør mens borde/bænkesættet gøres klar som center for indsamlingen i Sorø By

Klar til indsamlingen - KARL AF RIISE GRUPPEN

Der gøres status over en god indsamlingsdag - meget indsamlet, mange indsamlere, lidt mindre affald at indsamle end tidligere

Meget affald indsamlet, meget mere er placeret strategisk rundt omkring i kommunen, hvor Kommunens folk hentede det mandag


Stjernetur i Sorø

Stjerneturen i Sorø d. 4. februar 2018 blev en fin aften med i alt 36 deltagere, hvilket var helt optimalt.

Turgruppen i DN Sorø havde entreret med ejerne af Lyng Ridecenter, som virkelig havde gjort meget for at gøre det til en fin aften.

Deltagerne blev budt velkommen med brændende træstammer hele vejen op til centeret og ridelokalet var gjort klar til at naturvejleder Thomas Johansen fra Brorfelde Observatorium kunne vise lysbilleder. 

I løbet af aftenen fik vi en masse tips og tricks til selv at observere stjerner og Thomas fik rigtigt involveret deltagerne med illustrative scenarier med indkommende meteoritter mod jorden.

I pausen serverede turgruppen i DN Sorø cacao for de lidt kolde deltagere, inden vi alle blev indbudt til at deltage i en forevisning i det medbragte kugleplanetarie, som netop kunne rumme alle deltagerne.

Det blev til 1 hel time i stjernernes verden, krydret med en masse anekdoter om stjernetegnene og ikke mindst huskeregler, så man kan orientere sig på stjernehimlen.

Tak til turgruppen for et fint arrangement og ikke mindst til ejerne af Lyng Ridecenter og selvfølgelig til Thomas Johansen, som gjorde det rigtig godt.Træer og buske i vintertilstand

Ca 20 mennesker dukkede op denne januardag (d. 28. januar 2018) med kraftig blæst men uden regn. Tiden op til havde været regnfuld og stien omkring søen var lokalt oversvømmet og svært passabel. Men det lykkedes de fleste at nå hele turen rundt - en enkelt vendte om og nogen stykker løb i forvejen og blev ikke set siden. En 14-15 stykker fulgte med hele vejen!!

Vel i omegnen af 50 forskellige buske og træer blev set søen rundt og mange blev demonstreret ud fra de kendetegn man bruger til at bestemme vedplanter i vinterdragt: spredte/modsatte knopper, skruestillet/toradet knopstilling, sympodial/monopodial skudbygning og meget andet. Der var dømt høj grad af nørderi!

Både almindelige og mere fåtallige arter blev set: Karakteristisk for turen langs Tuel Sø er de mange flotte gamle Rød-El, men også specialiteter som Vrietorn og Valnød blev set. Overraskende for enkelte var at både Solbær og Ribs er vildtvoksende i Danmark på fugtig bund i elle- og askemoser. Begge blev set på turen i øvrigt sammen med deres "familiemedlemmer" Stikkelsbær og Fjeld-Ribs.

Ud fra udmeldingerne ved turens afslutning var deltagerne tilfredse og mente de havde fået meget ud af turen. Man kan derfor godt tage på botaniktur om vinteren også!!


Krebshusalléen syd for Tuel sø, en fredet lindeallé.


Afsløring af informationsskilt Banevej/Skælskørvej

Torsdag den 18. januar kl. 15.00 afslørede formanden for TMU i Sorø Kommune, Jens Nygaard, i samarbejde med tovholderen for Natur- og Fredningsgruppen i DN Sorø, Nils Kruse, informationsskiltet om Banevej/Skælskørvej på rastepladsen ved Skælskørvej/Banevej.

Det er DN Sorø, som i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og omegn og Sorø Kommune har udarbejdet informationsskiltet og selv om afsløringen foregik i regn og slud, så var alle glade for at der nu er mulighed for såvel lokale som turister at læse historien om Banevejen og dens allé, og alle udtrykte i øvrigt en stor glæde over at den nye allé er blevet etableret og i øvrigt synes at udvikle sig fint.

Informationstavlen har en QR-kode, som viser hen til mere information om historien, se her.

Informationstavlen kan i øvrigt ses her.