Maglebjerg

Læs om Danmark Naturfond her og om fondens naturområder her.

Det er DNs Maglebjerggruppe (læs om arbejdsgruppen her) som passer arealet, som er en del af Sporet på kanten af Åmosen (læs om sporet her).

Indtil 2023 var det DNs Naturfond som ejede arealet, som Naturfonden havde fået i arv. I forbindelse med at Den Danske Naturfond erhvervede området nord for Maglebjerget i 2023, som fik navnet Maglebjerg Mose, blev det aftalt, at ejerskabet overgik fra DNs Naturfond til Den Danske Naturfond, hvilket skete ved en enkel ceremoni på bjerget d. 21. august 2023.

DN Sorø løser via sin nyetablerede arbejdsgruppe fortsat arbejdet med at passe Maglebjerget samt opgaver i forbindelse med pasning af Maglebjerghytten, som ligger som en del af Den Danske Naturfonds areal - Maglebjerg Mose.

Maglebjerg er en 44 m høj bakke med udsigt til den østlige del af Åmosen. Der er lidt overdrevsnatur på selve bakken, men det er udsigten over Åmosen med dens mosaik af dels dyrkede arealer, og dels tilgroede moseområder, der gør Maglebjerg interessant. 

På Naturbasen - Danmarks Nationale Artsportal (hjemmesiden: https://www.naturbasen.dk/) ses det, at der er rapporteret en lang række forskellige arter af flora og fauna på og fra arealet.

Maglebjerg kan nås med en kort gåtur fra P-pladsen ved Assentorphytten, Maglemosevej 3, Stenlille. Kort og foldere findes ved hytten.

Læs mere om Maglebjerget som et af Sorø Kommunes markante bjerge - her

Billeder fra Maglebjerg:

Rolf Lehrmann
Udsigten fra Maglebjerg - 18. juni 2017, før granerne blev fældet
På Maglebjerget, DN Sorø viser rundt d. 19. august 2018 på Vilde Blomsters Dag
Rolf Lehrmann
Lille Ildfugl (Lycaena phlaeas) på Maglebjerg 19. august 2018
Rolf Lehrmann
Flot udsigt fra Maglebjerg 20. marts 2019 - både musvåger i leg og trompeterende traner blev observeret
Udsigten fra Maglebjerg over Store Åmose, med den opsatte bænk på toppen.