Affald og genbrugHasselmusens beskyttelseKlima- og agendaKommunikationNatur- og fredningsgruppenNaturplejeSags- og plangruppenSkovmårkasser i Sorø KommuneSporgruppenStore ÅmoseTurgruppeVandløb