Affald og genbrug


Formand og næstformand samlede ind på Skælskørvej

Hasselmusens beskyttelse


Hasselmusen dukker frem under inspektion af kasserne Rolf Lehrmann

Klima- og agenda


Klima- og Agenda gruppens tovholder midt i naturen Rolf Lehrmann

Kommunikation


Podio, afdelingens kommmunikationsredskab

Natur- og fredningsgruppen


Parti fra Kulebjerg Overdrev 2016 Rolf Lehrmann

Sags- og plangruppen


Oversigt over sager til behandling d. 5. september 2016

Skovmårkasser i Sorø Kommune


Skovmårkasse 101 i Sorø Sønderskov Rolf Lehrmann

Sporgruppen


Liste og oversigt over de mange spor som gruppen vedligeholder

Turgruppe


Fra Vilde Blomsters Dag d. 19. juni 2016 Rolf Lehrmann

Vandløb


Åmose Å Rolf Lehrmann