Vilde blomsters Dag 2024

Dansk Botanisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening i Sorø indbød d. 16. juni 2024 til en varieret tur, rig på planter på Vilde blomsters Dag.
Maglebjerg er et tørt og sandet område med mange overdrevsplanter. Ved foden af bjerget ligger tørvemosen, der har et helt andet planteliv. Vi gør holdt ved Maglebjerghytten. Området ejes af Den Danske Naturfond.

I alt 10 deltagere havde taget imod tilbuddet om at blive guidet rundt på stien på 'Kanten af Åmosen' med en afstikker forbi Maglebjerghytten og ud i Maglebjerg Mose, som er under etablering som offentligt naturområde efter en længere årrække som privat jagtområde.

Nedenfor en række billeder fra turen, som havde biolog Jan Woollhead som kyndig vejleder hele turen rundt.

Rolf Lehrmann
Guide på Vilde Blomsters dag 2024 på kanten af Åmosen, Jan Woollhead, byder velkommen ved Assentorphytten
Rolf Lehrmann
Slangehoved stod i mængder ved Assentorphytten, formentlig udplantet, men flot er det og trods alt en hjemmehørende art.
Rolf Lehrmann
Guiden i aktion
Rolf Lehrmann
Koen på engen fulgte med
Rolf Lehrmann
Filtbladet Kongelys-Hætteugle blev fundet på en kraftigt afgnavet kongelys ved stien
Rolf Lehrmann
Jan Woollhead fremviser et eksemplar af den fine, men giftige, hulsvøb
Rolf Lehrmann
Den giftige hulsvøb stod sammen med vild kørvel, som der kan laves udmærket suppe af.
Rolf Lehrmann
Der botaniseres i skovkanten på kanten af Åmosen (i baggrunden)
Rolf Lehrmann
Udsigt over Åmosen
Rolf Lehrmann
Alm. Kohvede. Almindelig kohvede er en 10-40 cm høj urt, der i Danmark f.eks. vokser i løvskove på sandbund. Planten er halvsnylter, idet dens rødder ofte trænger ind i andre planters rødder.
Rolf Lehrmann
Rast på toppen af Maglebjerg
Rolf Lehrmann
Plejegruppen havde sørget for at terrassen ved Maglebjerghytten var ryddet og fin til Vilde Blomsters Dag
Rolf Lehrmann
Tur i Maglebjerg Mose på Vilde Blomsters Dag
Rolf Lehrmann
Der botaniseres og snakkes i Maglebjerg Mose
Rolf Lehrmann
Den nye fine faldlåge, som udgør adgangen til Maglebjerg Mose, hvor der udsætte 5 små køer til helårsgræsning/naturpleje.
Rolf Lehrmann
Stolene kom ud på terrassen og kaffen fundet frem. På et tidspunkt bliver der nok råd til nogle lettere møbler.
Rolf Lehrmann
Blåhat. Et enkelt eksemplar, hvori der ikke sad et insekt.
Rolf Lehrmann
Mørk Kongelys ved vejen - uden hætteugle
Rolf Lehrmann
Blåmunke med Sortsømmet Blomsterbuk

Nattergaletur maj 2024

Nattergaleturen d. 26. maj 2024 blev en meget fin tur i pragtfuldt vejr, startende med en flot lysende fuldmåne over Flommen, hvor den enlige nattergal underholdt med sin sang.

Det er første gang siden starten på turene, at der kun har været en enkelt nattergal på Flommen, og bekræfter desværre den tendens, der er, med at antallet af nattergale som returnerer fra vinteropholdet i Afrika mindskes med ca. 5% hvert år, et resultat som Dansk Ornitologisk Forenings årlige punkttællinger viser. Hvad årsagen til tilbagegangen er, kan vi kun gisne om, men mangel på føde undervejs på den lange tur kan være en af årsagerne.

Men bortset fra det triste, med kun en enkelt nattergal som sang, så bød de andre sangere sig rigtig til. Solsortene var stået tidligt op i det gode vejr og blev akkompagneret af sangdroslen med dens mange gentagelser. Det lykkedes at gøre os forvirrede med sin afvekslende sang, men kærsangeren var alligevel umiskendelig med sine mange strofer, hugget fra andre fugles sang.

Også gøgen var tidligt oppe. Det kræver sin gøg at finde sine værtsfamiliers reder og slå til på det rigtige tidspunkt, så værtsfamilierne opfodrer gøgens unger på bekostning af deres egne. Det gør gøgen ikke for at snyde eller snylte, men fordi 100.000-vis af år med udvælgelse har ført gøgen den vej.

En af deltagerne på turen, Carl Johan Corneliussen, er ekspert i at spotte overflyvende skovsnepper og pludselig kom sådan en da også flyvende over hovedet på os. Jeg tror at de fleste fik set et glimt. Man kan med fordel deltage i Carl Johans guidede ture, hvor man kan se og høre skovsnepperne, når de følger deres lange ruter langs de levende hegn.

Fra næste år overtager Carl Johan Corneliussen nattergaleturene på Flommen, idet Rolf Lehrmann takker af efter at have guidet turene i over 30 år. Synet og hørelsen er ikke længere optimal for at høre og spotte fuglene.

Men heldigvis er der fundet en absolut værdig afløser, idet guide på turene fremover vil være ornitolog og pressechef i NCC i Danmark, Carl Johan Corneliussen.

Man kan i øvrigt læse mere om nattergaleturene ved at trykke her

Rolf Lehrmann

Deltagerne fulgte den slagne vej gennem Sorø Sønderskov og nåede frem til Runde Mose, hvor turens eneste rast er, og hvor kaffen kan komme frem. Billedet viser de mange deltagere på Rolf Lehrmanns sidste tur som guide d. 26. maj 2024. Her ved rastet ved Runde Mose. Carl Johan ses i øvrigt helt til højre på billedet.

Efter rastet begav deltagerne sig retur mod Sorø By, henover Flomengen, hvor politikere ønskede en omfartsvej omkring byen, en plan som blev bremset af en frivillig fredning i et samarbejde mellem Stiftelsen Sorø Akademi og DN Sorø, som det dog tog i alt 17 år at få igennem.

Ved afslutningen, under den Kaukasiske Vingevalnød, takkede Rolf Lehrmann og deltagerne på turen hinanden for mange års gode, tidlige morgenture og Carl Johan Corneliussen lovede at være klar til at tage over til næste år, dvs. søndag d. 25. maj 2025 kl. 03:30.

Et par af deltagerne, Allan Øster Steensen og Ulla Andreasen havde taget turen fra Skælskør og overrakte en lille erkendtlighed til Rolf, en stor tak derfor skal lyde fra

Rolf Lehrmann


Affaldsindsamling 2024

Det blæste kraftigt, da DN Sorø d. 14. april 2024 indbød alle i Sorø Kommune til at deltage i den årlige affaldsindsamling. Sidste år blæste det ikke nær så meget, men alligevel brød vores opstillede pavillon sammen i blæsten, så i år havde vi indkøbt en ny og stærkere pavillon, som skulle have sin debut.

Heldigvis mødte der en række aktive DN-medlemmer op allerede en time inden starten på indsamlingen, så vi i fællesskab kunne opstille pavillonen i den stærke blæst, bag det opstillede banner, som reklamerede for indsamlingen. Dette banner havde vi i øvrigt måttet rejse op flere gange i perioden indtil indsamlingen pga. blæsten., Til sidst var det blevet tøjret med kraftige pløkke og barduner, som kunne genbruges til pavillonen.

Rolf Lehrmann
Det nye telt skal indvies i forbindelse med affaldsindsamlingen d. 14. april 2024. Det blæste ½ pelikan, så det skulle ske i læ af skiltet om affaldsindsamlingen.

Pavillonen gav heldigvis læ til de mange mennesker, som mødte op kl. 09:30 for at modtage sække, handsker, indsamlingstænger, snore, indsamlingsruter, instruktioner og tydelige veste. Derudover fik alle børn og barnlige sjæle en affaldsheltebadge, som de kunne flashe undervejs og i tiden derefter. Det var hektisk, men forløb i en meget positiv ånd, hvorefter familierne begav sig ud for at samle ind, iført selvlysende veste og svingende med affaldstængerne.

Der blev samlet rigtig meget ind på ruterne, og især ved de store indfaldsveje er mængderne af affald enorme, men det er også der, hvor der ikke indsamles så tit, da børnefamilierne ikke må indsamle der.

Rolf Lehrmann
Formanden, Niels Hilker, samlede ind på Nordmarksvej, hvor der trods skiltet kunne indsamles mængder, herunder mange tilbudsskilte. Gad vide om vi kan få dem indløst?

Når indsamlerne var færdige, mødtes alle på Banevej, hvor børnene fik udleveret et diplom for indsatsen og der blev budt på æbler, kanelgifler og en snak om turen.

Vi kunne fornemme, at der er mindre affald at indsamle nu end tidligere, men det kan måske skyldes, at der er flere som indsamler og over en længere periode, hvor vi i DN Sorø ikke har overblikket. En stor forskel gør det, at mængden af glasaffald er meget lille i forhold til tidligere, og også antallet af dåser og små spiritusflasker er mindsket kraftigt. Selv om der var mindre affald, indsamlede vi dog omkring 100 poser, mere eller mindre fyldte.

I år var der især fokus på de små nikotinposer, som er ren gift for naturen. Vi fandt meget få af disse, under indsamlingen, men dog en masse af de dåser, som poserne fås i. Derudover var der enkelte steder, som åbenbart indbyder til at både nikotindåser og cigaretpakker smides netop der.

Rolf Lehrmann
Michael og Søren funderer over de store mængder affald som er indsamlet.

Vi indsamlede bl.a. tæt på de store supermarkeder ved indfaldsvejene og her kunne vi konstatere, at koncentrationen af affald er særlig stor. Det drejer sig i høj grad om cigaretskod, slikpapir, indpakningspapir- og poser og ikke mindst tilbudsskilte. Vi overvejer at gå i dialog med centrene om hvad de kan gøre, for at nudge kunderne til at benytte affaldsbeholderne og for at personalet indsamler affald ikke blot på grunden, men også i omgivelserne.

Vi har et fremragende samarbejde med Sorø Kommune om skiltning og fjernelse af det indsamlede, men er nødt til at gå i dialog om opdeling af det indsamlede i fraktioner. Det er uhyre svært at styre flere poser, især i kraftigt blæsevejr, som der åbenbart er tradition for at det er på dagen/ i løbet af indsamlingsugen.

Alt i alt skal der lyde en kæmpe tak til alle, som samlede ind og til de aktive DN-er, som sørgede for hele arrangementet.

Gruppen omkring Affald og genbrug i DN Sorø, 19. april 2024

Rolf Lehrmann
Det er ved at være slut, nu skal de frivillige bare rydde op - tak for indsatsen.

Hvis du selv kunne tænke dig at hjælpe til med affald og genbrug, så tryk på knappen nedenfor og kontakt tovholderen for arbejdsgruppen.