På vej op ad Grydebjerget - på tur med DN Sorøs sporgruppe

Grydebjerg betyder reelt bakken som består af grus. Hele strøget ned gennem Sorø kommune med de mange søer, som ligger på rad og række, er et levn fra seneste istid, hvor store mængder sten, grus, sand o.lign. blev aflejret af den tilbagerykkende is.

Området har kun været sparsommeligt dyrket, netop pga. det manglende moræneler hen over de næringsfattige aflejringer, hvilket har betydet, at det meste har henligget som skov, hvilket vi kan glæde os over nu.

Der findes mange spor fra tidligere tids beboelse i området, og den uhyre sjældne hasselmus trives fortsat i området, som en relikt fra barske tider, hvor man kun kunne overleve, hvis man kunne sove hele vinteren igennem, hvilket hasselmusen er ekspert i, da den hører til syvsoverne.

Selve Grydebjerget ligger i den sydlige del af skoven og en afmærket sti går hen over ’bjerget’. Men pas på, stien er beregnet både til gående og hurtigt kørende, organiserede mountainbike cyklister.

Folderen om sporet kan ses og downloades her.

Læs mere om hasselmusen ved at trykke på knappen nedenfor.

I skoven kan man i øvrigt se en række meget store redekasser sat op i overgangen mellem løv- og nåleskov. Det er kasser, som DN Sorø har opsat til brug for den sjældne mår, skovmåren. Skovmåren er meget sjælden i Danmark, til forskel fra dens fætter husmåren, som stortrives tæt på mennesker. Skovmåren trives kun i store uforstyrrede skove, og har brug for hule træer som yngletræer. Men den slags træer er der ikke mange af i de forstligt drevne skove omkring Sorø, så skovmåren må hjælpes med gode redekasser, som i øvrigt skal have 2 ind- og udgange. 
Læs mere om skovmåren ved at trykke på knappen nedenfor.