Rolf Lehrmann
Den aktive grusgrav med adressen Rustkammervej 80, 4180 Sorø, lige overfor Pedersborg Skole, her lå Vejbjerg

Det er DN Sorøs ønske, at området, når det er færdiggravet, bliver til et natur- og rekreativt område til glæde for de mange mennesker, som har boet og gået i skole tæt op ad grusgraven og som har måttet leve med støv, trafik og støj.

Sorøs vandtårn står på en bakke tæt på hvor Vejbjerg engang lå
Rolf Lehrmann
Sorøs vandtårn står som et vartegn for byen med Per Arnoldis stærke farver i blåt, rødt og gult.
Rolf Lehrmann
Udsigten fra Vandtårnet i Sorø som står tæt på der hvor Vejbjerg lå før grusgravningen gik i gang.