Indledning

I forbindelse med overdragelsen af Maglebjerget fra DNs Naturfond til Den Danske Naturfond blev DN Sorø spurgt, om vi dermed havde overgivet Sorøs eneste bjerg til Naturfonden, men umiddelbart kunne vi da komme på flere bjerge, som vi kendte i Kommunen. Det førte til nedenstående oversigt over en række af bjerge i kommunen, også en del af vores herlige natur.
Oversigten er ikke fyldestgørende, men er primært tænkt som en inspiration til selv at tage rundt i Kommunen, for at opleve det meget, som Sorø Kommune byder på af natur.

Ovenstående kort viser de beskrevne 'bjerge' i Sorø Kommune. Tallene henviser til nedenstående knapper. Ved tryk på knapperne kan der læses om det enkelte 'bjerg'.

Link til artiklerne om de enkelte 'bjerge'

Efterskrift

De lokale medier var rigtig gode til at omtale artiklen om Sorøs bjerge og artiklens forfatter håber, at det vil inspirere såvel Sorøs borgere som tilrejsende turister til at tage på tur rundt i vores smukke natur for at finde, og besøge, de beskrevne steder og til selv at finde smukke og bemærkelsesværdige naturperler.

På DN Sorøs hjemmeside har vi forsøgt at beskrive en række af mulighederne, uden at have en ambition om at finde og beskrive dem alle. Det er for det første umuligt og for det andet skal der også være noget for den enkelte at finde og opdage.

DN Sorø modtager meget gerne beskrivelser og billeder af yderligere bjerge i Sorø Kommune på soroe@dn.dk. Gerne med lokale historier om navneoprindelse og skæbner omkring bjergene. Nogle af de bjerge, som vi mangler artikler om, er bl.a. disse: Ravnebjerg, Rævebjerg, Bybjerg, Vævlebjerg, Skibjerg, Sønderbjerg, Kastmose Bjerg, Maglebjerg (ved Vedde), Fröbjerg, Egebjerg, Ledbjerg, Højbjerg, Duebjerg, Staalbjerg, Brantebjerg, Husbjerg, Gröftebjerg, Elmebjerg, Hesselbjerg, Kirkebjerg, Søbjerg, Højbjerg, Skraabjerg, Oldebjerg og Tystemose Bjerg, for ikke at forglemme de mange stednavne, som ender på -bakke, -banke, -holm og -høj, hvoraf mange med lige så stor ret kunne være omtalt og navngivet som bjerge.

DN Sorø har mange arbejdsgrupper, som arbejder mangesidigt med at holde øje med natur, miljø og klima i Sorø Kommune, og du er altid velkommen til at kontakte os på mailadressen soroe@dn.dk, eller til at kontakte de enkelte tovholdere for arbejdsgrupperne direkte, se de aktuelle arbejdsgrupper ved at trykke på knappen nedenfor.