Gruppen beskæftiger sig primært med natur- og landskabsfredninger

Gruppen skal:

  • Følge fredningerne og deres tilstand, herunder se på behov for pleje af områderne
  • Samarbejde med DN's afdelinger i nabokommunerne om fællesfredninger, specielt Tystrup-Bavelse Naturpark
  • Se på behovet for modernisering af fredninger, herunder samarbejde med DN's sekretariat ved udvidelse af eksisterende eller forslag til nye fredninger, jvf. DN's fredningsstrategi 2010-2015
  • Medvirke til formidling af værdifulde naturområder med henblik på benyttelse og beskyttelse af disse
  • Følge op på Naturstyrelsens eftersyn af beskyttede områder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3
  • Følge op på Sorø Kommunes håndtering af Naturkvalitetsplanen


Tidshorisont: Gruppen er permanent

Gruppens tovholder er: Nils Kruse -> jnkruse@post10.tele.dk

Gruppen er åben for nye medlemmer

Arbejdsgruppen har bl.a. arbejdet med Sorø Kommunes gadekær og branddamme, tryk for at se mere om dette.